A picture

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, streda 22. 1. 2020
3 °C -3 °C
slabé sneženie, slabý západný vietor
vietorZ, 2.14m/s
tlak1031hPa
vlhkosť46%
sneženie1.07mm

Pečať rozvoja

.

Mapový inf. systém

CLEERIO

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

.

,,Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

Názov projektu:

Miestna občianska poriadková služba v obci Liptovská Teplička

Názov operačného programu:         

Ľudské zdroje                       

Kód výzvy a ITMS2014+ kód projektu:

312051J254

Názov prioritnej osi, investičnej priority a špecifického cieľa:

5         Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

5.1      Sociálno – ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia

5.1.2    Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Miesto realizácie a časový rámec realizácie projektu:

Obec Liptovská Teplička, okres Poprad, Prešovská samosprávny kraj

01.01.2018 - 31.12.2020

Celkové náklady na projekt a výška  poskytnutého nenávratného finančného príspevku:

100.805,40€ / 95.765,13€

Ciele projektu 

Finančná gramotnosť, zamestnateľnosť, zamestnanosť

Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová)

marginalizované komunity, predovšetkým Rómovia

Stručný opis projektu:

Zrealizovanie hlavných aktivít projektu z vecného a časového hľadiska ako aj z hľadiska ostatných podmienok v súlade s Prílohou č. 2 Predmet podpory NFP a v tej súvislosti aj naplnenie merateľných ukazovateľov Projektu definovaného v Prílohe č. 2 Predmet podpory NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa.

Plánované aktivity

Podpora systematického poskytovania sociálnych služieb a asistenčných služieb v obci Liptovská Teplička, zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK.

Sídlo MOPS v obci

Obecný úrad vchod cez obecnú knižnicu

 

Pracovníci a kontakty:

Pavol Smolár           0919 384 927

Milan Ferenc            0919 166 265

Jozefína Pušková

Branislav Pačaj

 

Odkazy na webové sídla:

www.esf.gov.sk

www.mv.gov.sk

 

Publicita:

plagát