A picture

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, nedeľa 20. 1. 2019
zatazenosesnezenim -5 °C -9 °C
slabé sneženie, východný vánok
vietorV, 0.87m/s
tlak911.13hPa
vlhkosť75%
sneženie0.6mm

Mapový inf. systém

CLEERIO

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Obecné zastupiteľstvo – poslanci, komisie, obvody, kontakty, správy

Obecný úrad je výkonným orgánom Obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Vnútorná organizácia úradu je upravená organizačným poriadkom obecného úradu schváleným Obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce.

Prácu Obecného úradu vedie a organizuje starosta obce alebo zástupca starostu obce v rozsahu vymedzenom Obecným zastupiteľstvom.

Po komunálnych voľbách 10. novembra 2018 do miestnej samosprávy a po zložení sľubu dňa 7. decembra 2018 vznikol v našej obci nový “obecný parlament”, ktorý pracuje pod vedením novozvoleného starostu obce Mgr. Slavomíra Kopáča. Obecný parlament je vo volebnom období  zložený z deviatich poslancov zvolených v dvoch volebných okrskoch.

Zloženie obecného parlamentu a rozdelenie obvodov:
 
Ing. Juraj Kondula

tel.č. 0908679259
e-mail.:  jurajkondula@gmail.com

Peter Nahalka

tel.č. 0948506970
e-mail.:  pnahalka@gmail.com

Ing. Július Ďurica

tel.č. 0919071260
e-mail.:  jsda69@gmail.com

Ľuboslav Koreň

tel.č. 0905915130
e-mail.: drevostol@gmail.com

Anna Štrbková

tel.č. 0905324880
e-mail.: anna.strbka@gmail.com

Ing. Marián Slivoš

tel.č. 0905324478
e-mail.: slivos.marian@gmail.com

Pavel Marušin

tel.č. 0915323159
e-mail.: pavel.marusin@gmail.com

Miroslav Glejdura

tel.č. 0905766188
e-mail.: miro.glejdura@gmail.com

Peter Géci

tel.č. 0907560028
e-mail.: peter.geci82@gmail.com

 

 

Rokovací poriadok 2010 so zmenou 2011

V takomto zložení budú pracovať počas jedného volebného obdobia, t.j. štyri roky. Obecné zastupiteľstvo zasadá vždy v zbore, vedie ho starosta obce a v čase jeho neprítomnosti zástupca starostu. Rokovanie sa uskutočňuje podľa potreby v súlade s plánom práce zastupiteľstva. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zvoláva starosta, uskutočňuje sa buď ako riadne alebo mimoriadne. Návrhy na uznesenie predkladá návrhová komisia, uznesenie podpisuje starosta obce. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovil zákon vydáva obec pre svoje územie Všeobecne záväzné nariadenie (VZN). Nariadenie obce nemôže byť v rozpore s Ústavou SR, zákonom a Štatútom obce.

Každý poslanec je členom komisie. Pod samosprávou fungujú nasledovné komisie: Komisia regionálneho rozvoja, služieb a životného prostredia, Komisia verejného poriadku, sociálnych vecí, kultúry, mládeže a športu, Komisia na ochranu verejného záujmu. Jednotlivé komisie majú svojho predsedu. Zasadajú podľa plánu zasadnutí a potreby, predkladajú správu o plnení úloh a činnosti.