A picture

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, štvrtok 18. 10. 2018
16 °C 6 °C
zamračené, severný vánok
vietorS, 1.16m/s
tlak919.6hPa
vlhkosť35%

Mapový inf. systém

CLEERIO

TATRY V POHYBE 2018

.

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Obecné zastupiteľstvo – poslanci, komisie, obvody, kontakty, správy

Obecný úrad je výkonným orgánom Obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Vnútorná organizácia úradu je upravená organizačným poriadkom obecného úradu schváleným Obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce.

Prácu Obecného úradu vedie a organizuje starosta obce alebo zástupca starostu obce v rozsahu vymedzenom Obecným zastupiteľstvom.

Po komunálnych voľbách 15. novembra 2014 do miestnej samosprávy a po zložení sľubu dňa 4. decembra 2014 vznikol v našej obci nový “obecný parlament”, ktorý pracuje pod vedením novozvoleného starostu obce Mgr. Slavomíra Kopáča. Obecný parlament je vo volebnom období 2014-2018 zložený z deviatich poslancov zvolených v dvoch volebných okrskoch.

Zloženie obecného parlamentu a rozdelenie obvodov:
Jaroslav Géci
tel.č. 0915491089
e-mail.:  jaroslav.geci@gmail.com

Obvod: ulica Kufajka

Ing. Juraj Kondula

tel.č. 0908679259
e-mail.:  jurajkondula@gmail.com

Obvod: ulica Bory, Na jarku, Potočná, Pod úbočou

Ján Bohunčák  

tel. č. 0917314660

Obvod: rodinné domy od vstupu obce po pravej strane,ulica Ráztocka, Pilisko a rodinné domy po č.32 na ulici Teplická

Mgr. Jana Smolárová
tel. č. 0908225526
e-mail.:  smolarova.janka@gmail.com

Obvod: ulica Záhrady

Bc. Renáta Mezovská

tel.č. 0911381234
e-mail.:  renatamez@centrum.sk

Obvod:  ulica Uhlárová

Adriana Bulavová

tel.č. 0908318956
e-mail.: adriana.bulavova@minv.sk

Obvod: ulica Kobyliarky

Martin Jurčík

tel.č. 0915582903
e-mail.:   martinoki123@gmail.com

Obvod: Ulica Štefana Nahalku od novej požiarnej zbrojnice po rod.dom MUDr.Pohanku

Ľuboslav Koreň

tel.č. 09o5915130
e-mail.: drevostol@gmail.com

Obvod: ulice Drevárska a Koliesko

Marcel Puška

Obvod: od novej hasičskej zbrojnice smerom na Ulicu Štefana Garaja, ulica Úzka, časť ulice Teplická – od č.33, pravá strana domoradia, časť Ulice Š. Nahalku

tel.č. 0911293368

Kalendárny plán zasadnutí OcZ 2018

Rokovací poriadok 2010 so zmenou 2011

V takomto zložení budú pracovať počas jedného volebného obdobia, t.j. štyri roky. Obecné zastupiteľstvo zasadá vždy v zbore, vedie ho starosta obce a v čase jeho neprítomnosti zástupca starostu. Rokovanie sa uskutočňuje podľa potreby v súlade s plánom práce zastupiteľstva. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zvoláva starosta, uskutočňuje sa buď ako riadne alebo mimoriadne. Návrhy na uznesenie predkladá návrhová komisia, uznesenie podpisuje starosta obce. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovil zákon vydáva obec pre svoje územie Všeobecne záväzné nariadenie (VZN). Nariadenie obce nemôže byť v rozpore s Ústavou SR, zákonom a Štatútom obce.

Každý poslanec je členom komisie. Pod samosprávou fungujú nasledovné komisie: Komisia regionálneho rozvoja, služieb a životného prostredia, Komisia verejného poriadku, sociálnych vecí, kultúry, mládeže a športu, Komisia na ochranu verejného záujmu. Jednotlivé komisie majú svojho predsedu. Zasadajú podľa plánu zasadnutí a potreby, predkladajú správu o plnení úloh a činnosti.