A picture

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, sobota 20. 1. 2018
-4 °C -11 °C
slabé sneženie, juhozápadný vánok
vietorJZ, 1.37m/s
tlak907.5hPa
vlhkosť90%
sneženie0.72mm

Mapový inf. systém

CLEERIO

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

ZVEREJNENÉ  08.12.2017

 

Obec Liptovská Teplička zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom prevodu je prebytočný majetok obce,  nehnuteľnosť vo vlastníctve obce Liptovská Teplička nachádzajúca sa v k. ú. Liptovská Teplička a zapísaná na LV č. 1  časť parcely pozemku registra C č. 2673 o výmere 395 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, ktorý vznikol odčlenením na základe GP č. 045/2017 zo dňa 30.05.2017 vyhotoveného Ing. Janou Zentkovou, Partizánska č. 51 058 01 Poprad, v prospech Ing. Jána Dratvu ml. bytom Ráztocká 604/11, 059 40 Liptovská Teplička, v kúpnej cene 15 €/m2. Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch v intraviláne a charaktere predávaného pozemku.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok patriaci obci, ktorý obec dlhodobo nevyužíva, sa nachádza v bezprostrednom susedstve s pozemkami patriacimi Ing. Jánovi Dratvovi, ktorý by kúpou pozemku dosiahol majetkoprávne usporiadaný celok vo svojom vlastníctve, čo je v súlade s platným územným plánom obce.

 

 

 

 

Správy