A picture

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, streda 22. 1. 2020
3 °C -3 °C
slabé sneženie, slabý západný vietor
vietorZ, 2.14m/s
tlak1031hPa
vlhkosť46%
sneženie1.07mm

Pečať rozvoja

.

Mapový inf. systém

CLEERIO

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • Slovensky
 • English
 • Magyar

Obsah

 

Osobitný zreteľ  

ZVEREJNENÉ  09.04.2019

Obec Liptovská Teplička zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku predajom a zámenou podľa § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom prevodu nehnuteľného majetku predajom sú nasledujúce nehnuteľnosti:

 1. zámena časti pozemkov vo vlastníctve obce Liptovská Teplička, nachádzajúcich sa v k. ú. Liptovská Teplička a zapísaných na LV č. 1, KNC:
 • parc. č. 2450 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 68 m2
 • parc. č. 2675 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 2214 m2
 • parc. č. 2676 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1587 m2

za pozemky vo vlastníctve žiadateľa Patrika Bachledu, bytom Liptovská Teplička č. 535, štátny občan Slovenskej republiky, nachádzajúce sa  v k. ú. Liptovská Teplička, zapísané na LV č. 2033:

 • parc. č. 2435 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 36 m2
 • parc. č. 2439 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2
 • parc. č. 2446 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2
 • parc. č. 2447 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2
 • parc. č. 2449 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2

 

 1. predaj zostávajúcej časti pozemkov vo vlastníctve obce vo výmere 186m2 v kúpnej cene 15 €/m2 žiadateľovi, v zmysle GP č. 14280680-27/19, vyhotoveného firmou ZEKA Ing. Sýkora Stanislav Poprad, zo dňa 26.03.2019. Kúpna cena bola stanovená ako obvyklá pre predajoch v intraviláne a charaktere predávaného pozemku.

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ je vlastníkom priľahlých pozemkov a prejavil záujem výstavby rodinného domu v súlade s územným plánom obce Liptovská Teplička.

 

 

 

Delimitačný protokol - o prevode pozemkov pod budovou školy a šk. dvora do správy ZŠ s MŠ

 

Správy