A picture

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, nedeľa 20. 1. 2019
zatazenosesnezenim -5 °C -9 °C
slabé sneženie, východný vánok
vietorV, 0.87m/s
tlak911.13hPa
vlhkosť75%
sneženie0.6mm

Mapový inf. systém

CLEERIO

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

 

Osobitný zreteľ  prenájom

ZVEREJNENÉ  26.06.2018

Obec Liptovská Teplička zverejňuje zámer prenechať do nájmu podľa § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa nasledujúcu nehnuteľnosť:

nebytové priestory v objekte spoločenského domu súp. č. 184 v obci Liptovská Teplička za účelom prevádzkovania obchodnej činnosti – predajne potravín a zmiešaného tovaru spoločnosti COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo, so sídlom Nám. Sv. Egídia 27, 058 01 Poprad, IČO: 00 169 102.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v záujme obce na čo najkvalitnejšom poskytovaní služieb obyvateľom a návštevníkom obce v dostatočnom rozsahu potrebnom na uspokojovanie potrieb občanov.

 

Osobitný zreteľ  prenájom
Inžinierske siete IBV „BORY“ Liptovská Teplička STL plynovod“

ZVEREJNENÉ  16.05.2018

 

Obec Liptovská Teplička zverejňuje zámer prenechať do nájmu podľa § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa nasledujúcu nehnuteľnosť:

  • časť verejného STL plynovodu – Inžinierske siete IBV „BORY“ Liptovská Teplička STL plynovod“, nachádzajúci sa na pozemkoch parc. č.: 2677, 2675, 2441, 2675/4, k. ú. Liptovská Teplička, podľa Kolaudačného rozhodnutia číslo: VIK – 0001/2018 – 006/4 vydaného obcou Vikartovce dňa 21.03.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.04.2018, a to spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., Bratislava.

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v usporiadaní užívateľského práva k plynárenskému zariadeniu formou nájomnej zmluvy.

Zverejnenie zámeru nájmu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Osobitný zreteľ  predaj
Rozšírenie vodovodu – Bory a Pod úbočou v obci Liptovská Teplička“

ZVEREJNENÉ  16.05.2018

 

Obec Liptovská Teplička zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku predajom podľa § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom prevodu nehnuteľného majetku predajom je nasledovná nehnuteľnosť:

  • časť verejnej vodovodnej siete – Rozšírenie vodovodu – Bory a Pod úbočou v obci Liptovská Teplička“, nachádzajúca sa na pozemkoch k. ú. Liptovská Teplička, realizovaného na základe stavebného povolenia číslo: 2008/01861/08-LS zo dňa 19.12.2008 a číslo OU-PP-SSZP-2015/002937-003-LS zo dňa 24.03.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.04.2015, a to spoločnosti PVS, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad.

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v usporiadaní vlastníckeho práva k vodárenskému zariadeniu formou kúpno-predajnej zmluvy.

Zverejnenie zámeru predaja majetku  z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Delimitačný protokol - o prevode pozemkov pod budovou školy a šk. dvora do správy ZŠ s MŠ

 

Správy