A picture

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, štvrtok 19. 10. 2017
16 °C 2 °C
slabý dážď, juhozápadný vánok
vietorJZ, 1.01m/s
tlak916.16hPa
vlhkosť78%

Mapový inf. systém

CLEERIO

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Zámer prevodu nehnuteľného majetku

Obec Liptovská Teplička zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Predmetom prevodu je prebytočný majetok obce,  nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Liptovská Teplička nachádzajúce sa v k. ú. Liptovská Teplička a zapísané na LV č. 1  časť  pozemku registra C- KN parc. č. 2040/33 o výmere 57 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria a par. č. 2040/34 o výmere 71 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, spolu 128 m2, ktoré vznikli odčlenením na základe GP 14281601-111/16 vyhotoveného firmou ZEKA, Kasprišin Marián, Poprad zo dňa 01.12.2016, pre Štefana Pačaja, rod. Pačaja,., bytom Lipt. Teplička, Kufajka 439 a manželku Oľgu Pačajovú, rod. Zubajovú, , bytom Lipt. Teplička, Kufajka 439, v cene 7,50 €/m2 so splatnosťou do 31.12.2016. Celková cena predávanej nehnuteľnosti je 960,-€.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že na pozemku patriacom obci, ktorý obec dlhodobo nevyužíva, sa nachádza rodinný dom  vo vlastníctve záujemcov o kúpu, ktorý majú záujem o legalizovanie stavby a udržiavanie uvedeného pozemku, pričom predmet prevodu je aj v súčasnosti udržiavaný na náklady kupujúcich. Predajom pozemku vznikne usporiadaný celok vo vlastníctve kupujúcich a títo si zabezpečia prístup k nehnuteľnosti v ktorej bývajú.

ZVEREJNENÉ  23.08.2017

Správy