A picture

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, pondelok 2. 8. 2021
slabý dážď 20 °C 11 °C
slabý dážď, slabý severozápadný vietor
vietorSZ, 2.42m/s
tlak1012hPa
vlhkosť55%
zrážky4.16mm

Mapový inf. systém

CLEERIO

Návštevníkom

banner

Pečať rozvoja

.

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

 • Slovensky
 • English
 • Magyar

Obsah

Obecný úrad

(1) Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

(2) Obecný úrad najmä

a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,

b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,

c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,

d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

(3) Prácu obecného úradu riadi starosta.

(4) V obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu.

(5) Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.

Kontakt:

Obec Liptovská Teplička

Ul. Štefana Garaja 398/16

059 40 Liptovská Teplička

Fax: +421 (52) 788 49 11-13
Web: http://liptovskateplicka.sk  | https://liptovskateplicka.sk

Starosta obce, Mgr. Slavomír Kopáč

Je najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého zvolili obyvatelia v priamych voľbách. Je štatutárnym zástupcom v majetko-právnych vzťahoch obce a v pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov obce. Je správnym orgánom v administratívno-právnych vzťahoch.

Kontakt:+421 (915) 895 378
starosta@liptovskateplicka.sk

Hlavný kontrolór obce, Ing. Ľudovít Budzák

Je zamestnancom obce. Vykonáva kontrolu úloh vyplývajúcich zo zákona. Kontroluje účtovníctvo, pokladničné operácie nakladanie s majetkom obce. Vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu. Zúčastňuje sa zasadnutí OZ s hlasom poradným.

V obci - OcÚ je sídlo Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR. Ing. Ľudovít  Budzák je prezident ZHK SR.

Prednosta OcÚ, JUDr. Ľubomír Ferjančík
 1. Riadi, organizuje a kontroluje činnosť pracovníkov OcÚ
 2. Zabezpečuje plnenie úloh, vyplývajúcich zo zákonov, vnútorných predpisov obce a rokovaní orgánov obce
 3. Zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom
 4. Iná činnosť – podľa pracovnej náplne

 

Pracovníci obecného úradu
 • Sekretariát, podateľňa, evidencia obyvateľstva, osvedčovanie podpisov a listín: Anna Maliková
 • Matrika, oddelenie ekonomiky : Mgr. Anna Ivanová
 • Pokladňa, správa daní a poplatkov, mzdy a  personalistika: Mgr. Mária Fendeková
 • Stavebný úrad: Ing. Tomáš Bruk
 • Oddelenie kultúry: Mgr. Katarína Fedorová
 • Terénna sociálna práca: Mgr. Helena Mareková, Lenka Čonková, Monika Fendeková, Jozefína Pušková
 • Technické zabezpečenie: František Sedlák, Anna Gajdošová, Pavol Mezovský, Pavol Smolár
 • Správca športového areálu: Marián Glejdura
 • Miestna občianska poriadková služba: Milan Ferenc, Branislav Pačaj, Anton Pačaj, Marek Puška
 • kontakty
Subjekty riadené obcou
Dobrovoľný hasičský zbor

Zabezpečuje prevenciu, likvidáciu požiarov v obci a záchranárske práce a funkciu Obecného hasičského zboru.

 • Predseda: František Sedlák
 • Veliteľ: Peter Géci +421907560028
 • Preventivár: Peter Kupčov