A picture

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, nedeľa 5. 7. 2020
jasná obloha 25 °C 12 °C
jasná obloha, západný vánok
vietorZ, 1.01m/s
tlak1017hPa
vlhkosť46%

Mapový inf. systém

CLEERIO

Návštevníkom

banner

Pečať rozvoja

.

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

 

ZVEREJNENÉ  03.06.2020

 

Obec Liptovská Teplička zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku zámenou a predajom podľa § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom prevodu je predaj nasledovného prebytočného nehnuteľného majetku:

  • pozemku KN-C č. 2592/5 o výmere 31m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria, zapísané na LV č. 1, k. ú. Liptovská Teplička, obec Liptovská Teplička, okr. Poprad, ktorý vznikol odčlenením časti pozemku KN-C č. 2592/1 o výmere 3941 m2

a zámena prebytočného nehnuteľného majetku:

  • pozemku KN-C č. 2592/5 o výmere 26m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria, zapísané na LV č. 1, k. ú. Liptovská Teplička, obec Liptovská Teplička, okr. Poprad, ktorý vznikol odčlenením časti pozemku KN-C č. 2592/1 o výmere 3941 m2, na základe geometrického plánu č. 14280680-71/17 vyhotoveného spol. ZEKA Kasprišin Marián Poprad, zo dňa 7.9.2017,za pozemok KN-C č. 1144/2 o výmere 26 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria, zapísaná na LV č. 1660, k. ú. Liptovská Teplička, obec Liptovská Teplička, okr. Poprad, vlastníka Jaroslava Vernareca s manželkou Martinou Vernarecovou, ktorý vznikol po zaniknutom pozemku KN-C č. 1144 o výmere 199m2, na základe geometrického plánu č. 14280680-71/17 vyhotoveného spol. ZEKA Kasprišin Marián Poprad, zo dňa 7.9.2017,

v prospech žiadateľa Jaroslava Vernareca s manželkou Martinou Vernarecovou obaja, bytom Štefana Garaja č. 81/36, 059 40 Liptovská Teplička, v dohodnutej kúpnej cene. Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch v intraviláne a charaktere predávaného pozemku.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadatelia požiadali o kúpu priľahlej plochy okolo stavby a pozemku, ktoré sú v ich súkromnom vlastníctve.

Dokument

 

 

 

 

 

 

Delimitačný protokol - o prevode pozemkov pod budovou školy a šk. dvora do správy ZŠ s MŠ

 

Správy