A picture

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, nedeľa 29. 3. 2020
9 °C 0 °C
slabé sneženie, severovýchodný vánok
vietorSV, 0.55m/s
tlak1011hPa
vlhkosť50%
zrážky2.54mm
sneženie0.36mm

Mapový inf. systém

CLEERIO

Pečať rozvoja

.

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

 

Osobitný zreteľ  

 

ZVEREJNENÉ  07.02.2020

 

Obec Liptovská Teplička zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku predajom podľa § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom prevodu je predaj nasledovného prebytočného nehnuteľného majetku:

  • pozemok KN-C č. 2598/2 o výmere 44m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria, zapísané na LV č. 1, k. ú. Liptovská Teplička, obec Liptovská Teplička, okr. Poprad, ktorý vznikol odčlenením časti pozemku KN-C č. 2598 o výmere 5484 m2, na základe geometrického plánu č. 100/19 vyhotoveného Ing. Evou Schurger – JOCHMANN, 058 01 Poprad, zo dňa 2.12.2019,

v prospech Ing. Mariána Gágoríka a Viery Harhovskej, bytom Štefana Garaja č. 59/6, 059 40 Liptovská Teplička, v kúpnej cene 3,50 €/m2. Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch v intraviláne a charaktere predávaného pozemku.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadatelia požiadali o kúpu priľahlej plochy okolo stavby a pozemku, ktoré sú v ich súkromnom vlastníctve.

 

 

 

Delimitačný protokol - o prevode pozemkov pod budovou školy a šk. dvora do správy ZŠ s MŠ

 

Správy