Menu
ObecLiptovská Teplička
Obec Liptovská Teplička

Zámer prevodu nehnuteľného majetku predajom

parcela pozemku registra KN-C č. 2563, Lukáš Fendek

Obec Liptovská Teplička zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom predaja je prebytočný majetok obce,  nehnuteľnosť vo vlastníctve obce Liptovská Teplička nachádzajúca sa v k. ú. Liptovská Teplička a zapísaná na LV č. 1:

  • parcela pozemku registra KN-C č. 2563 o výmere 5 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, vedená na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, v prospech Lukáša Fendeka, trvalo bytom Liptovská Teplička 388, 059 40 Liptovská Teplička, občana slovenskej republiky.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný pozemok už bol uznesením obecného zastupiteľstva v Liptovskej Tepličke č. 135 zo dňa 20.04.2012 vtedy ešte ako pozemok KNC parcelne č. 348 predaný žiadateľovi a následne rozhodnutím správy katastra Poprad č. V 2069/12 zo dňa 4.7.2012 bolo rozhodnuté o vklade vlastníckeho práva v prospech kupujúceho Lukáša Fendeka.

V rámci konania o registri obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) bol pozemok prečíslovaný a ako pozemok registra KNC parcelné č. 2563 bolo rozhodnutím správy katastra Poprad číslo: C 82/2013/MK zo dňa 5.8.2013 rozhodnuté, že obec opätovne nadobudla vlastnícke právo k predmetnému pozemku.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je potrebné napraviť tento stav tak, aby sa vlastníkom pozemku stal žiadateľ Lukáš Fendek.

Dátum vloženia: 27. 6. 2022 9:00
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 6. 2022 11:43
Autor: Správca Webu

Samospráva

Sviatok

Meniny má Oto, Gerald, Otakar, Otokar, Geralda, Geraldína, Jitka, Ota, Sáva

Zajtra má meniny Mikuláš, Nikita, Niko, Nikolas, Mikuláška

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:83
TÝŽDEŇ:83
CELKOM:1265443

.

Partneri

SMS správy a informácie z webu do telefónu

..

Kalendár zberu separovaného odpadu

Komunálny odpad sa odváža každú nepárnu stredu v mesiaci.

Elektroodpad: 05. 03. 2022 a 

16. 07. 2022

Nebezpečný odpad:

17. 05. - 24. 05. 2022              08. 11. - 15. 11. 2022

Kalendár zberu triedeného odpadu 

Zber do veľkoobjemového kontajnera (posledný pracovný deň v mesiaci od 15.00 do 17.00 v časti dvor Bory).

 

Natur-pack

Vzdelávanie

Virtuálny cintorín

Obec Liptovská Teplička
Liptovská
Teplička
Dedina
roka 2007

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.