Menu
ObecLiptovská Teplička
Obec Liptovská Teplička

Poľovnícke združenie Čierny Váh

Poľovníctvo má v obci Liptovská Teplička dlhodobú tradíciu. Prvé záznamy sa datujú ku dňu 10. marca 1963 kedy sa konala ustanovujúca schôdza Poľovníckeho združenia Pod Kráľova Hoľa v Liptovskej Tepličke, ktoré vzniklo zlúčením Poľovníckej spoločnosti Muránik oblasť Kolesárky a Poľovníckej spoločnosti v Liptovskej Tepličke – urbár. V tom čase malo združenie 17 členov.

Teplickí poľovníci sa snažili o zveľadenie poľovníctva v našej obci, a už v roku 1980 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie poľovníckej chaty Pod Hoľa.

 

Chatu ste dlho plánovali,

ešte dlhšie ste ju stavali.

Konečne sa Vám to zdarilo,

dnes slnko nad ňou zažiarilo.

 

Táto chata musí meno mať,

pri nej musela byť krstná mať.

Nech sa menuje „Pod Hoľa“,

aby v nej vždy pohoda bola.

 

...

 

(z básne, ktorú zložili manželky členov združenia, pri príležitosti jej slávnostného otvorenia)

 

V nadväznosti na legislatívne zmeny, sa v roku 1992 konala ustanovujúca schôdza Poľovníckej spoločnosti Čierny Váh pri Lesnom pozemkovom spoločenstve v Liptovskej Tepličke (LPS), ktorej predsedom sa stal MVDr. Ján Nahalka.

Takto založená poľovnícka spoločnosť trvala až do roku 2001, kedy sa odčlenila od LPS Liptovská Teplička, a vznikol samostatný subjekt.

Novovzniknutá poľovnícka spoločnosť vykonávala, a doposiaľ aj vykonáva, už ako Poľovnícke združenie Čierny Váh, právo poľovníctva v dvoch poľovných revíroch Čierny Váh a Kimberg – Hlbokô o celkovej výmere 3 233,48 ha.

V súčasnosti má PZ Čierny Váh 29 riadnych členov a 3 čestných členov, funkciu predsedu PZ zastáva Stanislav Malik.

V rámci svojej činnosti členovia PZ zabezpečujú krmivo pre zver, prevádzkujú kŕmne zariadenia, vysádzajú políčka, čistia chodníky, zbierajú odpad a plnia ďalšie dôležité úlohy na úseku poľovníctva a ochrany prírody.

Okrem odbornej poľovníckej činnosti sa PZ snaží propagovať význam poľovníctva aj širokej verejnosti, a to najmä účasťou na mnohých kultúrnych podujatiach organizovaných v spolupráci s Obcou Liptovská Teplička, či Základnou školou s materskou školou Štefana Náhalku v Liptovskej Tepličke.

Členovia PZ Čierny Váh sa snažia svoje poslanie vykonávať svedomito a sú presvedčení, že energia, ktorú do svojej činnosti vkladajú, sa vráti aj v dlhodobom časovom horizonte.

Do starostlivosti nám bol od našich predkov zverený krásny kraj pod Kráľovou hoľou. Poslaním každého poľovníka je ochrana prírody a ochrana zveri. Prírodu nemôžeme považovať za územie, ktoré sa nachádza tam – ďaleko. Musíme ju chrániť a zveľaďovať. Len tak vytvoríme krajinu, ktorá má šancu prežiť, a my s ňou.

  • Predseda: Stanislav Malik
  • Viac o činnosti pozri v KRONIKA obce.
Partneri

SMS správy a informácie z webu do telefónu

Logo služby V obrazelogo služby Notifikácie SMS

Kalendár zberu separovaného odpadu

Komunálny odpad sa odváža každú nepárnu stredu v mesiaci.

Elektroodpad:

09. 03. 2024

27. 07. 2024

 

Nebezpečný odpad:

28. 05. - 04. 06. 2024

01. 10. - 07. 10. 2024

Kalendár zberu triedeného odpadu  

Zber nadrozmerného odpadu do veľkoobjemového kontajnera a šatstva (posledný pracovný deň v mesiaci od 15.00 do 17.00 v časti dvor Bory).

 

Virtuálny cintorín

Obec Liptovská Teplička
Liptovská
Teplička
Dedina
roka 2007

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.