Menu
ObecLiptovská Teplička
Obec Liptovská Teplička

Organizačná štruktúra obecného úradu

Obecný úrad

(1) Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

(2) Obecný úrad najmä

a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,

b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,

c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,

d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

(3) Prácu obecného úradu riadi starosta.

(4) V obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu.

(5) Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.

Kontakt:

Obec Liptovská Teplička

Ul. Štefana Garaja 398/16

059 40 Liptovská Teplička

Fax: +421 (52) 788 49 11-13
Web: http://liptovskateplicka.sk  | https://liptovskateplicka.sk

Starosta obce, Mgr. Slavomír Kopáč

Je najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého zvolili obyvatelia v priamych voľbách. Je štatutárnym zástupcom v majetko-právnych vzťahoch obce a v pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov obce. Je správnym orgánom v administratívno-právnych vzťahoch.

Kontakt:+421 (915) 895 378
starosta@liptovskateplicka.sk

Hlavný kontrolór obce, Ing. Ľudovít  Budzák  

Je zamestnancom obce. Vykonáva kontrolu úloh vyplývajúcich zo zákona. Kontroluje účtovníctvo, pokladničné operácie nakladanie s majetkom obce. Vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu. Zúčastňuje sa zasadnutí OZ s hlasom poradným.

V obci - OcÚ je sídlo Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR. Ing. Ľudovít  Budzák je prezident ZHK SR.

Prednosta OcÚ, JUDr. Ľubomír Ferjančík

 1. Riadi, organizuje a kontroluje činnosť pracovníkov OcÚ
 2. Zabezpečuje plnenie úloh, vyplývajúcich zo zákonov, vnútorných predpisov obce a rokovaní orgánov obce
 3. Zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom
 4. Iná činnosť – podľa pracovnej náplne

 

Pracovníci obecného úradu

 • Sekretariát, podateľňa, evidencia obyvateľstva, osvedčovanie podpisov a listín: Anna Maliková
 • Matrika, oddelenie ekonomiky : Mgr. Anna Ivanová
 • Pokladňa, správa daní a poplatkov, mzdy a  personalistika: Mgr. Mária Fendeková
 • Stavebný úrad: Ing. Tomáš Bruk
 • Oddelenie kultúry: Mgr. Katarína Fedorová
 • Terénna sociálna práca: Mgr. Helena Mareková, Lenka Čonková, Monika Fendeková, Jozefína Pušková
 • Technické zabezpečenie: František Sedlák, Anna Gajdošová, Pavol Mezovský, Pavol Smolár
 • Správca športového areálu: Marián Glejdura
 • Miestna občianska poriadková služba: Milan Ferenc, Marek Puška
 • kontakty

Subjekty riadené obcou

Dobrovoľný hasičský zbor obce

Zabezpečuje prevenciu, likvidáciu požiarov v obci a záchranárske práce. 

 • Veliteľ: Peter Géci +421907560028
 • Preventivár: Peter Kupčov

Obecný úrad

Kalendár podujatí

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
1
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Sviatok

Meniny má Natália

Zajtra má meniny Eliška

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE: 2
DNES: 9
TÝŽDEŇ: 1931
CELKOM: 1238231

.

Partneri

SMS správy a informácie z webu do telefónu

..

Kalendár zberu separovaného odpadu

Komunálny odpad sa odváža každú nepárnu stredu v mesiaci.

Elektroodpad: 05. 03. 2022 a 

16. 07. 2022

Nebezpečný odpad:

17. 05. - 24. 05. 2022              08. 11. - 15. 11. 2022

Kalendár zberu triedeného odpadu 

Zber do veľkoobjemového kontajnera (posledný pracovný deň v mesiaci od 15.00 do 17.00 v časti dvor Bory).

 

Natur-pack

Vzdelávanie

Obec Liptovská Teplička
Liptovská
Teplička
Dedina
roka 2007

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.