Menu
ObecLiptovská Teplička
Obec Liptovská Teplička

Organizačná štruktúra obecného úradu

Obecný úrad

(1) Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

(2) Obecný úrad najmä

a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,

b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,

c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,

d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

(3) Prácu obecného úradu riadi starosta.

(4) V obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu.

(5) Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.

Kontakt:

Obec Liptovská Teplička

Ul. Štefana Garaja 398/16

059 40 Liptovská Teplička

Fax: +421 (52) 788 49 11-13
Web: http://liptovskateplicka.sk  | https://liptovskateplicka.sk

Starosta obce, Mgr. Slavomír Kopáč

Je najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého zvolili obyvatelia v priamych voľbách. Je štatutárnym zástupcom v majetko-právnych vzťahoch obce a v pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov obce. Je správnym orgánom v administratívno-právnych vzťahoch.

Kontakt:+421 (915) 895 378
starosta@liptovskateplicka.sk

Hlavný kontrolór obce, Ing. Ľudovít  Budzák  

Je zamestnancom obce. Vykonáva kontrolu úloh vyplývajúcich zo zákona. Kontroluje účtovníctvo, pokladničné operácie nakladanie s majetkom obce. Vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu. Zúčastňuje sa zasadnutí OZ s hlasom poradným.

V obci - OcÚ je sídlo Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR. Ing. Ľudovít  Budzák je prezident ZHK SR.

Prednosta OcÚ, JUDr. Ľubomír Ferjančík

 1. Riadi, organizuje a kontroluje činnosť pracovníkov OcÚ
 2. Zabezpečuje plnenie úloh, vyplývajúcich zo zákonov, vnútorných predpisov obce a rokovaní orgánov obce
 3. Zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom
 4. Iná činnosť – podľa pracovnej náplne

 

Pracovníci obecného úradu

 • Sekretariát, podateľňa, evidencia obyvateľstva, osvedčovanie podpisov a listín: Anna Maliková
 • Matrika, oddelenie ekonomiky : Mgr. Anna Ivanová
 • Pokladňa, správa daní a poplatkov, mzdy a  personalistika: Mgr. Mária Fendeková
 • Stavebný úrad: Ing. Tomáš Bruk
 • Oddelenie kultúry: Mgr. Katarína Fedorová
 • Terénna sociálna práca: Mgr. Helena Mareková, Lenka Čonková, Monika Fendeková, Jozefína Pušková
 • Technické zabezpečenie: František Sedlák, Anna Gajdošová, Pavol Mezovský, Pavol Smolár
 • Správca športového areálu: Marián Glejdura
 • Miestna občianska poriadková služba: Milan Ferenc, Marek Puška
 • kontakty

Subjekty riadené obcou

Dobrovoľný hasičský zbor obce

Zabezpečuje prevenciu, likvidáciu požiarov v obci a záchranárske práce. 

 • Veliteľ: Peter Géci +421907560028
 • Preventivár: Peter Kupčov

Obecný úrad

Sviatok

Meniny má Demeter, Amand, Dimitrij, Evarist, Amanda, Demetria

Zajtra má meniny Sabína, Horislav, Hromislav, Horislava, Hromislava, Sabrina, Zoa, Zoana

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 268
TÝŽDEŇ: 801
CELKOM: 1098199

Partneri

Folklórne slávnosti

.

Folklórne slávnosti

Pod Kráľovou hoľou sa v roku 2021 neuskutočnia

 

SMS správy a informácie z webu do telefónu

..

Kalendár zberu separovaného odpadu

Komunálny odpad sa odváža každú nepárnu stredu v mesiaci.

Elektroodpad: 6. 3, 17. 7.

Nebezpečný odpad:

15. 6.- 22. 6. 2021

16. 11. - 23. 11. 2021

Kalendár zberu triedeného odpadu

Zber do veľkoobjemového kontajnera (posledný pracovný deň v mesiaci od 15.00 do 17.00 v časti dvor Bory).

 

Natur-pack

Vzdelávanie

Obec Liptovská Teplička
Liptovská
Teplička
Dedina
roka 2007

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.