Menu
ObecLiptovská Teplička
Obec Liptovská Teplička

2.svetová vojna v Liptovskej Tepličke (pamätníky, pietne miesta, padlí)

Vojna zasiahla aj do životov obyvateľov Liptovskej Tepličky. 29. augusta 1944 bolo v našej obci vyhlásené povstanie, 2. septembra 1944 i mobilizácia – muži – vojaci v zálohe narukovali do povstaleckej armády v Brezne a v Liptovskom Mikuláši.

Bojovali pri Liskovej, Ružomberku a jeho miestnej časti Bielom   Potoku a na Horehroní. Niekoľkí obyvatelia odišli do hôr k partizánom. Medzi povstalcami so zbraňou v ruke stáli i miestni obyvatelia cigánskeho pôvodu.

Lesný terén a výhodná poloha v okolí Liptovskej Tepličky vytvárali výborné podmienky pre partizánsku oblasť. Už začiatkom septembra 1944 sa usadili v obci partizáni z brigády Jánošík.  (Viac o partizánskej brigáde Jánošík nájdete na http://www.oslobodenie.wbl.sk/Partizanske-skupiny.html)

 18. októbra 1944, 150 mužov z našej obce narukovalo do Brezna. Bojovali v radoch povstaleckej armády  až do zatlačenia povstania do hôr. Dvadsiatich z nich v dňoch 29. októbra až 1. novembra 1944 na Starých Horách, vo Svaríne, na Čertovici a v Malužinej nemeckí fašisti zajali.

Liptovská Teplička ako partizánska obec bola tŕňom v očiach fašistov. Tí podnikli tresne výpravy do hôr a 9. novembra 1944 v počte 150 mužov zaútočili na Liptovskú Tepličku. Prenikli až do dediny, kde zajali 12 občanov. Nepriateľ bol však nútení so značnými stratami ustúpiť. 14. novembra opäť prepadli obec, ale znovu nepochodili. Nečakane zaútočili 18. decembra 1944. Partizáni pod vedením st. seržanta Jána Katrušina zaujali obranné postavenie a udatne bojovali. Pred početnou prevahou po zuby ozbrojeného nepriateľa však museli ustúpiť a stiahnuť sa do hôr. Pri tejto prestrelke padlo v Uhlárovej 45 Nemcov a 4 partizáni. Keď na druhý deň Nemci odvážali svojich mŕtvych, nazvali Uhlárovu dolinu „Dolinou smrti“.

Od 19. decembra 1944 dedinu okupovali nemeckí fašisti. V páchaní násilností vynikli po ich boku bojujúci vlasovovci, ktorých tu umiestnili 29. decembra 1944, vypálili 6 bytov štátnych lesných zamestnancov, hospodárske objekty, poľovnícke chaty, senníky, robotnícke baraky. Pre spoluprácu s partizánmi zadržiavali a odviedli do Nemecka viacerých občanov. Obec Liptovská Teplička bola oslobodená 29. januára 1945 bez väčších bojov.

Veľké boje Liptovskú Tepličku obišli. Vojna však prinášala  strach o príbuzných, o svoje životy a o budúcnosť. Priamo v obci zahynul jeden partizán. V bojoch mimo Liptovskej Tepličky padlo 14 Tepličanov:

Brtáň Ján - narodil sa 8. novembra 1919 v Liptovskej Tepličke. Pracoval ako lesný robotník. Po vypuknutí SNP sa v Brezne prihlásil do radov 1. čs. armády na Slovensku. Po potlačení Povstania do hôr sa vrátil domov. 6. marca 1945 narukoval k 1. čs. náhradnému pluku v Poprade, kde bol zaradený do radov 1. čs. armádneho zboru v ZSSR. Ako vojak padol v bojoch o Liptovský Mikuláš pri obci Konská dna 3. apríla 1945. Pochovaný je na cintoríne v Liptovskej Tepličke.

Černohorský Michal - (zahynul v SNP) narodil sa 14. septembra 1904 v Liptovskej Teplicke. Pracoval ako lesný robotník, bol ženatý a mal štyri deti. Po vypuknutí SNP narukoval v Liptovskom Sv. Mikuláši do radov 1. cs. armády na Slovensku. Padol dna 6. septembra 1944 pri Liskovej. Pochovaný je na neznámom mieste.

Štefan Fendek – (zahynul v SNP) narodil sa v Liptovskej Teplicke. Jeho telo bolo nájdené v prvej polovici októbra 1944 v Nemecko Lupčianskej doline, v úseku Kamenný most, na okraji lesa nazývaného „Rýnka“. Bol oblečený v delostreleckej uniforme a mal pri sebe osobnú legitimáciu. Pochovaný bol priamo na mieste. Správu o nájdení padlého zaslala MNV v Liptovskej Tepličke stanica Národnej bezpecnosti (NB) v Nemeckej Lupči dňa 19. mája 1945.

Dilong Ján - narodil sa 26. mája 1921 v Liptovskej Teplicke. Pracoval ako rolník. Ako vojak Slovenskej armády bol odoslaný na východný front, kde sa dostal do zajatia. Zo zajateckého tábora v Usmani bol odoslaný k československej vojenskej jednotke v ZSSR, kde sa prihlásil dobrovoľne. 16. februára 1944 bol v Jefremove zaradený do čs. brannej moci.  Zaradený bol k 2. práporu 1. čs. samostatnej brigády. V jeho radoch bojoval až do 5. apríla 1944, kedy padol. Pochovaný je na neznámom mieste. vyznamenaný bol Československou vojenskou medailou so štítom ZSSR.

Glejdura Hric Peter- (zahynul v SNP) narodený 26. júna 1906 v Liptovskej Tepličke, lesný robotník, otec 5 detí, ženatý, pre poskytovanie pomoci partizánom ho nemeckí fašisti uväznili a odvliekli 27. decembra 1944. Viac sa nevrátil.

Pochovaný na neznámom mieste.

Chovan Štefan- nemáme údaje

Pochovaný je na neznámom mieste.

Jurčík Matej Šebest ( Lapaj) - narodil sa 20. januára 1916 v Liptovskej Teplicke. Pracoval ako lesný robotník, bol ženatý a mal jedno dieta. Po vypuknutí SNP sa v Brezne prihlásil do radov 1. cs. armády na Slovensku. Po potlacení Povstania do hôr sa vrátil domov. Po oslobodení podtatranského regiónu narukoval k 1. cs. náhradnému pluku v Poprade, kde bol zaradený do radov 1. cs. armádneho zboru v ZSSR. Ako príslušník 4. cs. samostatnej brigády bojoval až do 5. apríla 1945, kedy pri obci Jamník padol. Pochovaný je na neznámom mieste.

Kováč Michal- (zahynul v SNP) narodil sa 6. februára 1919 v Liptovskej Tepličke. Pracoval ako stolársky pomocník a bol ženatý. Od 10. januára 1940 do 15. júla 1943 vykonal vojenkú prezenčnú službu v Telegrafnom prápore 1 v Turčianskom Svätom martine. So svojou jednotkou bol od 10. augusta 1941 do 10. júla 1942 na východnom fornte. Po vypuknutí SNP sa ako čatár v zálohe prihlásil do ardov 1. čs. armády na Slovensku. padol 12. septembra 1944 v obci Priekopa pri Martine. Pochovaný bol priamo na mieste, kde padol. Dňa 24. júna 1945 bol po exhumácii pochovaný spolu s ďalšími padlými vojakmi a partizánmi v Priekopre na Cintoríne hrdinov SNP.

Hrob 84/8/33

Kondula Ján- nemáme údaje

Pochovaný je na neznámom mieste.

Mezovský Jozef- narodil sa 16. marca 1917 v Liptovskej Teplicke. Pracoval ako lesný robotník. od 1. marca 1939 do 1. októbra 1940 vykonal vojenskú prezenčnú službu v Horskom pešom pluku 2. Do činnej vojenskej služby bol znovu prezentovaný 12. apríla 1944. Zaradený bol k jazdeckému priezvednému oddielu 2. S poľnou eskadrónou bol odoslaný do poľa.  Po vypuknutí SNP sa v Brezne prihlásil do radov 1. čs. armády na Slovensku. Po potlacení Povstania do hôr sa vrátil domov. Po oslobodení podtatranského regiónu narukoval 6. marca 1945 k 1. cs. náhradnému pluku v Poprade, kde bol zaradený do radov 1. cs. armádneho zboru v ZSSR. Ako príslušník 3. čs. samostatnej brigády bojoval až do 17. apríla 1945, kedy pri Vrútkach padol. Pochovaný je na cintoríne v Liptovskej Teplicke.

Nahalka Martin - (zahynul v SNP) narodil sa 29. októbra 1912 v Liptovskej Tepličke. Bol ženatý. Po vypuknutí SNP narukoval do radov 1. čs. armády na Slovensku. Po  potlačení Povstania mal byť údajne zajatý na Starých Horách. Neskôr bol úradmi vyhlásený za mŕtveho, žiaľ nezachoval sa o to žiaden dokument.

Smolár Ján, Tomáš - narodil sa 21. decembra 1916 v Liptovskej Teplicke. Pracoval ako lesný robotník, bol ženatý a mal tri deti. Po vypuknutí SNP sa v Brezne prihlásil do radov 1. cs. armády na Slovensku. Po potlacení Povstania do hôr sa 25. októbra 1944 vrátil domov. Po oslobodení podtatranského regiónu narukoval k 1. cs. náhradnému pluku v Poprade, kde bol zaradený do radov 1. cs. armádneho zboru v ZSSR. Ako príslušník 4. cs. samostatnej brigády bojoval až do 22. apríla 1945, kedy pri Vrútkach padol. Pochovaný je na cintoríne v Liptovskej Teplicke.

Števula Ján – (zahynul v SNP) narodil sa 20. apríla 1912 v Liptovskej Tepličke. Ako vojak v zálohe bol 10. augusta 1944 prezentovaný do činnej vojenskej služby k Pešiemu pluku 6. Po potlačení SNP bojoval ako partizán. Dna 8. decembra 1944 padol v boji na úseku Staré Hory. Pochovaný je na neznámom mieste. V roku 2011 Ministerstvo obrany SR priznalo vojakovi Jánovi Števulovi postavenie vojnového veterána in memoriam.

Srnák Štefan- nemáme údaje

Pochovaný je na neznámom mieste.

Švihra Štefan- nemáme údaje

Pochovaný je na neznámom mieste.

 

Padlí partizáni

Z dostupnej literatúry, ústneho podania a miestneho zisťovania vieme, že priamo v obci, v časti vtedajších záhrad, dnes ulica Záhrady, zahynul jeden partizán, pochovaný by mal byť na neznámom mieste v miestnom cintoríne. Druhý neznámy partizán je pochovaný v lokalite pod Staníkovom  a tretí v lokalite Rovienky za Liptovskou Tepličkou pod Kráľovou hoľou. Okolo 18. decembra 1944 zahynuli štyria partizáni v lokalite Uhlárová. Ich mená a miesto pochovania nie je známe. O ďalších obetiach nemáme informácie.

Okolo 18. decembra 1944 zahynulo 45 Nemcov v lokalite Uhlárová. Ich mená a miesto pochovania nám nie je známe.

V katastri Liptovskej Tepličky v rokoch 1944 – 1945 padli alebo boli popravený aj obyvatelia iných obcí:
Ján Buzek – partizán brigády „Jánošík“. Padol 31. decembra 1944 pri Liptovskej Tepličke.
František Malý – narodil sa v roku 1917, civil z Popradu. Popravený 27. decembra 1944 v Liptovskej Tepličke. Pochovaný je na neznámom mieste.
Juraj Mistrík – narodil sa v roku 1921 v Dolnej Lehote, partizán brigády „Jánošík“. Padol 5. januára 1945 pri Liptovskej Tepličke. Pochovaný je na neznámom mieste.
Ján Pitoniak – narodil sa v roku 1893, civil z obce Štôla. Popravený 9. novembra 1944 v Liptovskej Tepličke. Pochovaný je na neznámom mieste.
Ludovít Ševcík (Ševiecek) – narodil sa 15. decembra 1922 v Rybárpoli, partizán brigády „Jánošík“. Padol 1. januára 1945 pri Liptovskej Tepličke. Pochovaný je na neznámom mieste.
Karol Štadler – narodil sa v roku 1916 v Pieštanoch, partizán brigády „Jánošík“. Padol 13. januára 1945 pri Liptovskej Tepličke. Pochovaný je na neznámom mieste.

Udalosti 2.sv. vojny pripomínajú tieto pamätníky a hroby:

1. pri vstupe do obce – drevený pamätník partizánska obec

2. pri pošte- pamätník padlých v 1. a 2. sv. vojne

3. na budove pošty - pamätník oslobodenia obce ( nová tabuľa odhalená 26. 8. 2016)

4. kríž nad Uhlárovou- pripomína boj v tejto časti

5. pamätná tabuľa na horárni Staníkovo- sídlo štábu partizánskej brigády Jánošík

6. tri hroby padlých Tepličanov v cintoríne

7. hrob neznámeho partizána pod Staníkovom

8. hrob neznámeho partizána Rovienky

9. na hornej (hlavnej) budove ZŠ s MŠ - obnovený železný pamätník (na sídlo štábu partizánskej brigády Jánošík)

Pamätník na SNP stojí aj na Kráľovej holi.

Spracované podľa záznamov obce a knihy Partizánska obec Liptovská Teplička (M. Maniak). 

Dátum vloženia: 13. 12. 2012 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 1. 2022 15:36
Partneri

SMS správy a informácie z webu do telefónu

Logo služby V obrazelogo služby Notifikácie SMS

Kalendár zberu separovaného odpadu

Komunálny odpad sa odváža každú nepárnu stredu v mesiaci.

Elektroodpad:

09. 03. 2024

27. 07. 2024

 

Nebezpečný odpad:

28. 05. - 04. 06. 2024

01. 10. - 07. 10. 2024

Kalendár zberu triedeného odpadu  

Zber nadrozmerného odpadu do veľkoobjemového kontajnera a šatstva (posledný pracovný deň v mesiaci od 15.00 do 17.00 v časti dvor Bory).

 

Virtuálny cintorín

Obec Liptovská Teplička
Liptovská
Teplička
Dedina
roka 2007

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.