Menu
ObecLiptovská Teplička
Obec Liptovská Teplička

Zaujímavosti, výstavy, objekty

  • Ľudová architektúra

Pôvodné drevené zrubové domy, ktoré sa tu budovali až do polovice minulého storočia, vytvárajú hustú a miestami nepravidelnú ulicovú zástavbu. Keďže v minulosti sa nesmeli stavebné pozemky rozširovať na úkor ornej pôdy, snažili sa Tepličania na stavbu domov využiť každú voľnú plôšku. Preto sú medzi domami v najstaršej časti obce dvory veľmi úzke, často len také, aby sa do nich vmestil naložený voz.
Takáto hustá zástavba však bola ohrozená častými požiarmi. Aby pri prípadnom požiari neprišli obyvatelia o všetky zásoby, stavali sa stodoly na okraji obce mimo obytných domov. Napriek tomu sa však niektoré stodoly nepodarilo pred požiarom uchrániť, čoho následkom je veľká prázdna plocha medzi stodolami (pozri obrázok).

Dodnes má Liptovská Teplička na území Stodolištia evidovaných 117 stodôl. Okrem hospodárskych účelov ich obec využíva na výstavy počas podujatí v Liptovskej Tepličke. Spolu so zemiakovými pivnicami, prameňom Škverkovec, skalnou vyvýšeninou Turnička, dreveným amfiteátrom a výhľadom na terasovité políčka a Vysoké Tatry vytvárajú neopísateľný estetický dojem.

 

  • Zemiakové pivnice

Zaujímavosťou obce je aj údajný európsky unikát – pivničky, ktoré sa nachádzajú medzi obcou a cintorínom. Sú to vlastne pivnice na zemiaky vyhĺbené kolmo do zeme. Hĺbku dosahujú okolo 2,5-3m, majú hruškovitý tvar, smerom hore sa zužujú. Nad jamou je strieška z guľatiny, na nej vrstva hliny pokrytá mačinou. Striešku, ktorá má mierny spád, podopierajú malé dvierka vsadené do stĺpikov. Vďaka vápencu ( dolomitu- uhličitan vápenato-horečný), do ktorého sú vyhĺbené a stabilnej teplote 2 až 6 °C si zemiaky a zelenina udržia pomerne dobrú kvalitu po celý rok. Do jednej pivničky sa zmestí 30 i viac vriec zemiakov. Dodnes sa zachovalo 419 zemiakových pivníc, stále sa využívajú na uskladnenie zemiakov.

 

  • Terasovité polia

Terasovité polia vznikli oraním do svahu a navršovaním skál, ktoré sa vyberali ako nežiaduce z pôdy. Jeden úzky pás mal viacerých majiteľov. Využívali sa na pestovanie zemiakov, obilnín a vyhotovenie sena. Neskorým príchodom združstevňovania a vôľou obyvateľov nedošlo k rozoraniu medzí. Dodnes tak môžeme obdivovať pásy políčok siahajúcich k oblohe ,,schody do neba“. V súčasnosti ich obhospodarovaním udržiavajú niektorí občania a Poľnohospodárske podielnícke družstvo. Za uchovanie terasovitých polí - unikátnych historických krajinných štruktúr získala obec ocenenia Ceny SR za krajinu 2014 a špeciálne ocenenie Rady Európy 2015. 

 

  • Významný strom Dub letný

     (Quercus robur L.)

     

Dub letný rastie na miernom svahu na pozemku medzi vodným tokom  a prístupovou asfaltovou cestou v obci vo výške 908 m n.m. Územie je súčasťou intravilánu obce.

Koruna stromu  široko vajcovitá, pomerne husto rozkonárená s minimom podielu suchých konárikov (do 10 %). V časti nad elektrickým vedením je mierne vyvetvená, bez viditeľných vonkajších znakov poškodenia bleskom alebo zvnútra postupujúcou hnilobou, prirodzenou pri tomto druhu a typickou v takom vysokom veku. Na korune nie sú viditeľné žiadne mechanické poškodenia ani rany a straty kôry. Kmeň dreviny je pri koreňových nábehoch s časti mechanicky poškodený so stratom kôry, (stopy po poškodzovaní). Koreňový systém je voľný, bez poškodenia a návažok.

Odôvodnenie ochrany:

Dub v Liptovskej Tepličke má výrazný historický význam. Bol zasadený asi pred 300 rokmi. Dosahuje unikátne parametre v tejto nadmorskej výške a v týchto podmienkach. Preto si zaslúži povšimnutie a ochranu. Je zároveň aj jediný známy dub v celom katastri obce Liptovská Teplička. V roku 2009 sa obec snažila o vyhlásenie toto duba za chránený strom v spolupráci s ŠOP SR, Správou Národného parku Nízke Tatry. Z dôvodu, že strom rastie blízko cestnej komunikácie a cez jeho korunu prechádza elektrické vedenie sa Obci Liptovská Teplička nepodarilo na Krajskom Úrade Životného prostredia, odboru ochrany prírody a krajiny daný strom vyhlásiť za chránený.

Dub bol preto v roku 2016 vyhlásený za významný strom obce.

Podmienky ochrany:

Vylúčiť možnosť výrubu danej dreviny, zároveň všetky stavebné zásahy opravy a údržby v blízkosti danej dreviny  riešiť s odborníkom. Pri danom strome osadiť tabuľu s označením „Dub letný /Quercus robur L./ významný strom v katastri obce Liptovská Teplička“

 

  • Výstavy, expozície

Dom Mons. Štefana Náhalku

sa nachádza na ulici Š. Garaja v blízkosti kostola. V dome je pamätná izba na významného rodáka Mons. Štefana Náhalku a výstava tradičného ľudového bývania v Liptovskej Tepličke.

Prehliadku objektu si môžete objednať na tel. čísle: +421 (52) 788 49 11, 0917 856234 alebo osobne na Obecnom úrade Liptovská Teplička, Ulica Š. Garaja 398/16 najmenej 24 hodín pred plánovanou prehliadkou.

Bez vstupného.

. pamätná izba tradičná kuchyňa izba

 

Teplická izba - výstava Remeslá

sa nachádza na ulici Teplická 48 (nad dolnou predajňou Coop Jednota; vchod zozadu). 

Výstava je zameraná na pôvodné remeslá obce. Doplnená je o výstavu fotografií.

Prehliadku objektu si môžete objednať na tel. čísle: +421 (52) 788 49 11, 0917 856234 alebo osobne na Obecnom úrade Liptovská Teplička, Ulica Š. Garaja 398/16 najmenej 24 hodín pred plánovanou prehliadkou.

Bez vstupného.

Informačné centrum, Rozhľadňa, múzeum Cesty predkov

.

V budove bývalej starej hasičskej zbrojnice je po rekonštrukcii (2023) zriadené múzeum Cesty predkov (vysťahovalectvo do Ukrajiny a Maďarska). Pozrieť si môžete aj výstavu z histórie obce venovanú 400. výročiu prvej písomnej zmieny o obci a obec si pozrieť z veže - rozhľadne. 

Počas leta sa v objekte ponúkajú aj informačné služby. V ostatných mesiacoch na požiadanie.

Prehliadku objektu si môžete objednať na tel. čísle: +421 (52) 788 49 11, 0917 856234 alebo osobne v Obecnom úrade Liptovská Teplička, Ulica Š. Garaja 398/16 najmenej 24 hodín pred plánovanou prehliadkou.

 

Teplický dom ( z dôvodu plánovanej rekonštrukcie nie je sprístupnený)

Nájdete ho na Ulici Štefana Garaja č. 204 (vedľa budovy obecného úradu). Vstupné do Teplického domu je dobrovoľné.
Teplický dom je pôvodne zariadená chalúpka, kde môžete zhliadnuť napríklad typickú pec (“kopu”) a iné súčasti tradičného vybavenia domácnosti horského roľníka.

Partneri

SMS správy a informácie z webu do telefónu

Logo služby V obrazelogo služby Notifikácie SMS

Kalendár zberu separovaného odpadu

Komunálny odpad sa odváža každú nepárnu stredu v mesiaci.

Elektroodpad:

09. 03. 2024

27. 07. 2024

 

Nebezpečný odpad:

28. 05. - 04. 06. 2024

01. 10. - 07. 10. 2024

Kalendár zberu triedeného odpadu  

Zber nadrozmerného odpadu do veľkoobjemového kontajnera a šatstva (posledný pracovný deň v mesiaci od 15.00 do 17.00 v časti dvor Bory).

 

Virtuálny cintorín

Obec Liptovská Teplička
Liptovská
Teplička
Dedina
roka 2007

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.