Menu
ObecLiptovská Teplička
Obec Liptovská Teplička

Cena Rady Európy za krajinu 2015

Výrazný úspech

V Budapešti, v koncertnej sále Vigadó, počas  oficiálneho ceremoniálu 17. workshopu Rady Európy k implementácii Európskeho dohovoru o krajine, na ktorom okrem prezentácie všetkých nominovaných projektov bola aj slávnostne odovzdaná Cena Rady Európy za krajinu 2014 - 2015 a jej špeciálne uznania. V rámci ocenení si slovenská podhorská obec s neopakovateľným, oku lahodiacim krajinným obrazom – Liptovská Teplička, prostredníctvom starostu obce Slavomíra Kopáča, prevzala špeciálne uznanie medzinárodnej poroty Ceny Rady Európy za krajinu 2014/2015. Atmosféru si môžete pozrieť v našom albume.

( Zdroj Cena SR za krajinu)

Fotogaléria

Tlačová správa  

Liptovská Teplička si dnes odnáša špeciálne uznanie v rámci ocenení

Ceny Rady Európy za krajinu 2014/2015

 

Budapešť, Maďarsko, 9. júna 2016

 

V   Budapešti,   v   koncertnej   sále    Vigadó,     práve       prebieha   oficiálny ceremoniál  17.  workshopu Rady Európy k implementácii Európskeho dohovoru o krajine, na ktorom bude okrem prezentácie všetkých nominovaných projektov aj slávnostne odovzdaná Cena Rady Európy za krajinu 2014 - 2015 a jej špeciálne uznania. V rámci ocenení si slovenská podhorská obec s neopakovateľným, oku lahodiacim krajinným obrazom – Liptovská Teplička, prostredníctvom starostu obce Slavomíra Kopáča, prevezme špeciálne uznanie medzinárodnej poroty Ceny Rady Európy za krajinu 2014/2015.

 

Cena Rady Európy za krajinu je čestným vyznamenaním, ktoré oceňuje koncepcie alebo opatrenia implementované miestnymi alebo regionálnymi orgánmi či ich zoskupeniami, alebo pozoruhodné aktivity mimovládnych organizácií v oblasti trvalo udržateľnej ochrany, manažmentu a/alebo plánovania krajiny. Cena tiež pomáha ľuďom uvedomovať si viac význam krajiny pre ľudský rozvoj, upevňovanie európskej identity a blaho jednotlivcov a spoločnosti ako celku. Posilňuje účasť verejnosti v procesoch rozhodovania ku koncepciám týkajúcim sa krajiny.

 

Samotná cena má formu diplomu. Okrem hlavného ocenenia je možné udeliť aj osobitné uznania. Ocenenia sa udeľujú sa v dvojročnom cykle.

     

Cenu Rady Európy za krajinu pre ročník 2014 - 2015 si tentokrát odnáša maďarský projekt Cezhraničná spolupráca miestnych komunít v oblasti krajinného dedičstva nádherného regiónu Hetés. Projekt presvedčil členov medzinárodnej hodnotiacej komisie svojou hodnotou, ktorá spočíva v spolupráci ľudí z desiatich maďarských a slovinských dedín v oblasti kvality ich krajiny, pri obnove a posilnení cezhraničných vzťahov medzi oboma krajinami, potrebe chrániť a udržateľným spôsobom plánovať spoločnú krajinu.

 

Okrem laureáta Ceny Rady Európy boli v rámci tohto ročníka špeciálne uznané ďalšie tri projekty:

                 

                 Česká republika - Oskoruša, strom Slováckeho regiónu

                 Slovenská republika - Ochrana unikátnych historických krajinných štruktúr

                 Španielsko - Územie Seni - krajina miléniového olivovníka

 

Projekt laureáta Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2014 – obce Liptovská Teplička, pod názvom  Zachovanie unikátnych historických krajinných štruktúr, zaujal medzinárodnú porotu  najmä spoluprácou samosprávy, Poľnohospodárskeho podieľníckeho družstva Liptovská Teplička a samostatne hospodáriacich roľníkov v obci, ktorá umožnila zachovanie hornatej poľnohospodárskej krajiny s unikátnym a významným charakterom. Zachovanie rysov a funkčnosť poľnohospodárskej krajiny zohrala kľúčovú úlohu pri hospodárskej činnosti obce, ktorá tak ostala osídlená aj napriek náročným prírodným podmienkam. Kombinované použitie tradičných metód poľnohospodárstva a moderných metód používaných na svahoch vo vysokej nadmorskej výške umožňuje efektívne a v praxi udržateľné poľnohospodárstvo rešpektujúce históriu tohto miesta. Uplatňovanie inovatívnych poľnohospodárskych postupov a úsilie predkov obyvateľstva sa môže stať zdrojom inšpirácie aj pre iné dediny a malé mestá, ktoré sa chcú udržateľne rozvíjať a zachovať si pritom tradičnú krajinu.

 

V roku 2015 bolo na Cenu Rady Európy za krajinu nominovaných 12 projektov z Belgicka, Cypru, Českej republiky, Fínska, Chorvátska, Maďarska, Lotyšska, Holandska, Slovenskej republiky, Španielska, Talianska a Turecka.

     

Obec Liptovská Teplička je laureátom Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2014, ktorá je udeľovaná v dvojročnom cykle, vždy v párny rok. Vyhlasovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR a Národným koordinátorom je Slovenská agentúra životného prostredia. Doterajšie udeľovanie Ceny Slovenskej republiky za krajinu prinieslo nevídaný úspech slovenskej krajiny v európskom meradle. Z troch nominovaných projektov v rokoch 2011, 2013 a 2015 medzinárodná porota Ceny Rady Európy za krajinu špeciálne uznala až dva z nich. Okrem projektu Liptovskej Tepličky, ktorá si dnes preberá ocenenie, to bola Nadácia Ekopolis so svojim projektom trvalej starostlivosti o krajinu prostredníctvom grantových programov Nadácie Ekopolis.

 

Momentálne je vyhlásený štvrtý ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu a  oprávnení kandidáti  môžu prihlásiť svoj projekt do 30. júna 2016. Štatút Ceny Slovenskej republiky za krajinu vrátane prihlášky je dostupný na www.cenazakrajinu.sk. Laureáta aktuálneho ročníka Ceny Slovenskej republiky za krajinu sa dozvieme už v novembri tohto roku.

 

Kontakty:

Ing. Lucia Vačoková, SAŽP, 0915 791 570,

lucia.vacokova@sazp.skwww.sazp.skwww.cenazakrajinu.sk

Ing. Slavomír Kopáč, Liptovská Teplička, 0915 895 378,

starosta@liptovskateplicka.sk www.liptovskateplicka.sk

 

Foto: Pohľad na obec Liptovská Teplička – laureát Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2014 (L. Vačoková)

 

Info o podujati:

http://www.coe.int/en/web/landscape/17th

Video materiál o projekte obce Liptovská Teplička: Zachovanie unikátnych historických krajinných štruktúr je dostupný na:

Video

prípadne na vyžiadanie: Mgr. Daniela Andrejčinová, 048/43 74 176

Foto k tlačovej správe

Foto k tlačovej správe

Z ľava: Mrs Maria José FESTAS, Chair of the Jury of the 4th Session of the Landscape Award of the Council of Europe; Lucia VAČOKOVÁ, Slovenská agentúra životného prostredia; Slavomír KOPÁČ, Liptovská Teplička; Eva MIHOVÁ, Slovenská agentúra životného pros

Z ľava: Mrs Maria José FESTAS, Chair of the Jury of the 4th Session of the Landscape Award of the Council of Europe; Lucia VAČOKOVÁ, Slovenská agentúra životného prostredia; Slavomír KOPÁČ, Liptovská Teplička; Eva MIHOVÁ, Slovenská agentúra životného prostr.

 

Dátum vloženia: 13. 12. 2012 10:08
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 11. 2021 9:54
Partneri

SMS správy a informácie z webu do telefónu

Logo služby V obrazelogo služby Notifikácie SMS

Kalendár zberu separovaného odpadu

Komunálny odpad sa odváža každú nepárnu stredu v mesiaci.

Elektroodpad:

09. 03. 2024

27. 07. 2024

 

Nebezpečný odpad:

28. 05. - 04. 06. 2024

01. 10. - 07. 10. 2024

Kalendár zberu triedeného odpadu  

Zber nadrozmerného odpadu do veľkoobjemového kontajnera a šatstva (posledný pracovný deň v mesiaci od 15.00 do 17.00 v časti dvor Bory).

 

Virtuálny cintorín

Obec Liptovská Teplička
Liptovská
Teplička
Dedina
roka 2007

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.