Menu
ObecLiptovská Teplička
Obec Liptovská Teplička

Americký kríž

(spracoval Ján Chovan Grajcar)

Podľa najstarších obyvateľov kríž na konci dediny postavili na znak vďaky Tepličania, ktorí sa šťastlivo vrátili z Ameriky domov. Neskôr slúžil ako miesto na modlitby, lúčenie sa pri odchode a vítanie pri návrate do rodnej obce.

Zaujímavou kapitolou v histórii Liptovskej Tepličky je aj emigrácia obyvateľstva za prácou do Ameriky. Vidina zárobkov a lepšieho života hnala Tepličanov do tejto vysnívanej krajiny v niekoľkých etapách. Najväčší odliv obyvateľov bol medzi rokmi 1880 a 1890, kedy ubudlo 89 obyvateľov.

Z obdobia 1890 – 1923 je možné relatívne ľahko získať údaje, pretože v tom období prisťahovalci prechádzali cez prijímacie stredisko na Ellis Island v New Yorku. Tu sa o nich zaznamenávali veľmi podrobné údaje, ako napríklad meno, priezvisko, vek, národnosť, profesia, výška, farba vlasov a očí a zvláštne znamenia. V rokoch 1905 – 1906 odišlo z Liptovskej Tepličky šesťdesiat mužov, poslední v roku 1930.

Pred odchodom sa dohodli s mužmi zo Šuňavy, ktorí za nich vybavovali cestovné formality. Organizovali ich kupci, ktorí im vystavili aj pasy. Obyčajne však chodili bez nich. Pred prvou svetovou vojnou bolo vysťahovalectvo zakázané, a tak si hľadali ilegálne cestičky. Drvivá väčšina odchádzala cez nemecký prístav Brémy a to cez Poľsko, kadiaľ viedla najlepšia cesta. Hranice tam totiž neboli prísne strážené a cestujúci sa tak vyhli kontrole. Cesta cez more trvala väčšinou 7 – 15 dní v závislosti od prístavu, kde sa pasažier nalodil. Do Ameriky odchádzali väčšinou len muži, iba v troch prípadoch odišli manželia.

Druhým najväčším miestom odchodu Slovákov bol prístav v meste Hamburg. V Amerike sa vylodili najčastejšie v New Yorku, v Baltimore, Philadelphii, New Orleanse či Bostone.

Väčšina vysťahovalcov cestovala do Ameriky najlacnejšou loďou, v najlacnejšej, tzv. vysťahovaleckej triede. Bola umiestnená v priestoroch lode, ktoré sa nedali na nič iné využiť. V malých izbách ľudia ležali doslova na regáloch, na jednoduchom slamníku, spolu muži, ženy i deti. Strava bola minimálna, väčšinou sa museli stravovať zo svojich zásob. Pitná voda sa rozdávala na prídel.

Prvoradou úlohou emigrantov bolo usadiť sa, nájsť si rýchlo prácu a začať sporiť. Práca v niektorých profesiách bola často oveľa ťažšia ako doma, no pláca sa nedala ani zďaleka porovnať. Baníci a pracovníci v železiarňach mohli zarobiť jeden a pol až dva doláre za deň. Doma by pritom zarobili len okolo 15 až 30 centov. Zatiaľ čo muži pracovali v baniach a továrňach, ženy sa buď starali o domácnosť alebo o ubytovne, prípadne tiež pracovali. V tom čase nebolo ničím výnimočným, že v textilných fabrikách pracovali aj deti vo veku od 9 do 12 rokov. Ľudia pracovali v neľudských podmienkach pri nedostatočnej hygiene v uzavretých priestoroch baní a tovární. Mnoho slovenskej krvi pretieklo v amerických baniach. Bezpečnostné opatrenia v tom čase boli nulové, ochranné pomôcky žiadne. Katastrofy v baniach boli teda na dennom poriadku.

V zahraničí pracovali emigranti tri, päť až desať rokov. Časť týchto ľudí sa po skusoch vo svete vrátila do rodnej obce. Po návrate sa odlišovali od ostatných modernejším zmýšľaním, nenosili už tradičný odev ale americký pánsky a začínali stavať murované domy. Väčšia časť však ostala navždy ,,za veľkou mlákou“.

 


Z osudov ľudí, ktorí vycestovali do Ameriky

 
Ján Jurčik

Ján Jurčik mal 17 rokov, keď sa   6. 11. 1902  nalodil na loď Hannover v prístave Bremen na cestu do Ameriky.

Stosil

Dokument: udelenie amerického občianstva jeho manželke, ktorá sa za slobodna volala  Žofia Stosil.

 

Ján a Štefan Praško

Do Ameriky prišli v roku 1921 za svojím otcom Štefanom Praškom, ktorý v Amerike pracoval už viac rokov. Cez vojnu mu zomrela manželka na suchoty, tak sa v Amerike usadil natrvalo. V roku 1921 zaplatil lodné lístky svojim synom, ktorí za ním vycestovali. Štefan mal iba 12 rokov a jeho starší brat Ján mal 17.

Štefan sa narodil v roku 1908 v roku 1936 sa oženil s Júliou Maniak a mali 7 detí. Pracoval ako baník v uhoľnej bani.

Ján sa narodil v roku 1903 a v roku 1928 sa oženil s Annou Sudov a mali 6 detí zomrel v roku 1980.

Svadobná fotografia z roku 1936 Štefan a Júlia Praško

Svadobná fotografia z roku 1936 Štefan a Júlia Praško.

Ján a Štefan Praško s manželkami

Ján a Štefan Praško s manželkami.

 

Štefan Korhel

Do Ameriky cestuje v roku 1905. Z dediny nejde sám, cestujú s ním ešte traja Tepličania: Jozef Glejdura, Ján Krupa a Matej Paračka.

Štefan ma v lodnom zázname uvedený vek 17 rokov. V skutočnosti mal 15 rokov. V roku 1910 sa v meste Barnesboro oženil. Pri sčítaní ľudu v USA v roku 1930 Štefan žil v meste Gary - Indiana s manželkou Máriou a ôsmimi detmi. Štefan sa narodil v roku 1890 a zomrel v roku 1940. Tepličania nezabudli ani na svoje vierovyznanie navštevovali kostoly, ženili sa v nich a krstili svoje deti. Štefana Korhela zosobášil katolícky kňaz poľského pôvodu Victor Kovaliczky.

Loď Darnstad  vycestoval z prístavu Bremen v roku 1905

Štefan Korhel vycestoval loďou Darnstad  z prístavu Bremen v roku 1905.

Mária Zuzkín Smola

Do Ameriky prišla ako slobodná devätnásťročná v roku 1913 za svojim bratom Štefanom.  V roku 1915 sa vydala za Matyas Berta, mali spolu 6 detí. Po smrti manžela Matyasa sa ako 53-ročná opäť vydala za Josepha Novotného, dožila sa 89 rokov.

Joseph Novotný a Mária Novotná

Joseph Novotný a Mária Novotná

Rodina Fendek

Ján Fendek starší po prvý krát vycestoval do Ameriky v roku 1902. Zotrval tam do roku 1906. V roku 1909 opäť vycestoval do Ameriky s ôsmimi Tepličanmi, bola medzi nimi aj jedna žena. V roku 1911 do Ameriky prichádza aj jeho manželka Mária s deťmi. Mária má 34 rokov, Ján ma 10, Jozef 2 roky a Štefan nemá ani rok. Usadili sa v meste Barnesboro Pennsylvánia. Pri sčítaní ľudu v USA v roku 1920 žili v Barnesboro títo občania: Fendek Mária, John, Joseph, Stephen, Annie, Catharina, Michael a Anthony. Ako hlava rodiny je uvedená Mária. Manžel Ján na zozname chýba. Zomrel v roku 1918 ako 44 ročný. Jeho manželka Mária sa dožila 98 rokov.

Štefan Fendek

Keď Stephen Fendick vycestoval do Ameriky  nemal ani rok. V Amerike sa dožil 107 rokov.

Stephen Fendick

Stephen Fendick

Matej Nahalka

Do Ameriky prišiel v roku 1905 ako 18 - ročný. V roku 1908 sa oženil s vdovou Anna Kolesár, mali 4 deti. Po smrti manželky Anny sa oženil druhý krát s Jean Oleski a mali 2 deti. Mateja v Amerike volali Mike dožil sa pekného veku - 101 rokov.

Na  svadobnej fotografii je Jean a Mike Nahalka

Na svadobnej fotografii je Jean a Mike Nahalka

 

Na fotografii je Mike Nahalka.V Amerike sa dožil 101 rokov. Pri príležitosti jeho 100-tých narodenín mu gratuláciu poslal prezident aj prvá dáma USA Nancy Reagan.

Na fotografii je Mike Nahalka. V Amerike sa dožil 101 rokov. Pri príležitosti jeho 100-tých narodenín mu gratuláciu poslal prezident aj prvá dáma USA Nancy Reagan.

Nahalkovci Amerika

V roku 2019 navštívili našu obec potomkovia Mateja Nahalku. Na fotografii v tradičnom kroji z Liptovskej Tepličky.

Ján Pitoňák

Do Ameriky pricestoval v roku 1902. Oženil sa v roku 1906 s Júliou Gnibus a mali spolu 10 detí. Ján sa narodil v roku 1880 v Liptovskej Tepličke a zomrel v roku 1928 v Cuytahoga Ohio.

r.list Pitoňak

Rodný list John Pitonyak, rodičia John Pitonyak Lipt. Teplička a Júlia Gnibus Podsadok Stará Lubovňa

Americké občianstvo - naturalizácia

Pred rokom 1906 sa cudzinec mohol stať občanom USA len zložením prísahy. Po roku 1906 však federálne zákony vyžadovali, aby sa kandidát na občianstvo dostavil pred súd a preukázal, že hovorí anglicky a vie odpovedať na otázky týkajúce sa americkej histórie a ústavy. Ženy, ktoré sa vydali za amerických občanov sa automaticky stali americkými občiankami. Deti do 21 rokov sa tiež automaticky sa stali občanmi USA ak ich otec alebo mama získali občianstvo v USA.

Jozef Kupčo

Jozef Kupčo v roku 1912 pricestoval do Ameriky a v roku 1916 sa oženil so Žofiou Hámor zo Šuňavy. Jozef sa narodil v roku 1896 v Lipt. Tepličke a zomrel v roku 1965 v Torington Connecticut

Udelenie amerického občianstva Jozefovi Kupčoviä

Udelenie amerického občianstva Jozefovi Kupčovi

Počas prvej svetovej vojny bola v Amerike registrácia mužov od 18 do 45 rokov. Registrácia zahŕňa všetkých mužov s bydliskom v USA, tých ktorí sa tam narodili alebo boli cudzincami. Jedinečnou črtou týchto záznamov je, že obsahujú meno a priezvisko miesto narodenia a dátum narodenia. Adresu bydliska, povolanie a adresu zamestnávateľa.

 

John Mravchak narodil sa v roku 1886 v Lipt. Tepličke a do Ameriky prišiel v roku 1907. Oženil sa so Susana Babiak a mali spolu 5 detí. John zomrel v roku 1945 v Barnesboro Pennsylvania.

Mravčak

Registračná karta z roku 1917 Johna Mravchaka

Mária Dill a Matej Kopáč

Mária sa na Tepličke nenarodila, ale stala sa jej súčasťou. Narodila sa v roku 1875 na východe Slovenska v obci Kelča. V čase vysťahovalectva odchádza do Ameriky v roku 1897. V Amerike sa zoznamila s Jánom Sýkorom zo susednej obce Ďapalovce, za ktorého sa aj vydala. Narodili sa im dve deti – Ján a Mária. Manžel Ján zomrel a Mária ostala vdova. V roku 1902 sa opäť vydala za Mateja Glejduru, s ktorým mala syna Michala. Rok po svadbe Mária opäť ovdovela, Matej zomrel pri banskom nešťastí. Mária s tromi deťmi nemala na výber a tak sa v roku 1904 tretí krát vydala, za Mateja Kopáča z Liptovskej Tepličky. Matej ju prehováral, aby sa vrátili na Slovensko. Mária nechcela ísť, ale jej súrodenci, ktorí žili v Amerike ju presvedčili. Ešte v roku 1904 sa vrátili do Liptovskej Tepličky. Po príchode malý Miško zomiera, narodil sa 23. 9. 1903 vo Windber (USA) a zomrel 5. 10. 1904 v Liptovskej Tepličke. Matejovi a Máriovi sa v roku 1905 narodil syn Štefan. Matej postavil doma nový dom a peniaze zarobené v Amerike sa pomaly minuli, preto v roku 1906 odchádza opäť za prácou do Ameriky. Matejove osudy v Amerike nám nie sú známe, do rodnej obce sa už nevrátil a v Amerike zostal nezvestným. Mária do Tepličky priniesla nielen nové priezvisko Sýkora „Džan“, ale aj novú gastronómiu. Bola výborná kuchárka a teplické gazdinky naučila nové recepty. Mária zomrela v roku 1953 a je pochovaná v Liptovskej Tepličke.

Mária Dill Kopáčová

Mária Dill Kopáčová

Ján Olejár

Jeden z mnohých, ktorý nechali svoje životy ,,za veľkou mlákou". Narodil sa v roku 1875 a do Ameriky odišiel v roku 1904, zomrel v roku 1909. Pochovaný je v meste Windber.

Olejár

Kríž na hrobe Jána Olejára

Zoznam obyvateľov, ktorí vycestovali do Ameriky

Meno a priezvisko                        

vek        dátum nalodenia                 loď                                                       prístav


Bohunčák Sakmary Michal          

50           19.12. 1909                        Zieten                                                  Bremen

Bulava Michal                                  

40           13. 5.  1907                         Rhein                                                   Bremen

Černohorský Ján                             

36           8. 11. 1901                          Cassel                                                  Bremen

Človek Ján                                         

35           21. 11. 1904                       Umbria                                                  Liverpool

Dilong Martin                                  

32           13. 11. 1905                       Carpathia                                              Fiume

Dilong Štefan                                   

30           2. 3. 1910                            Kaiser Wilhelm der Grosse                 Bremen

Dorčak Ján                                        

36           24. 10. 1902                       Cassel                                                  Bremen

Dratva Michal                                  

36           30.11.1909                          Kronprinzessin Cecilie                         Bremen

Dratva Ján                                         

27           31. 3. 1928                          Marloch                                                Antwerp

Dunajský Štefan                              

40           14. 11. 1901                       H.H.Heier                                              Bremen

Dunajský Štefan                              

35           1. 11. 1901                          Koln                                                     Bremen

Fendek Jozef                                   

36           8. 11. 1901                          Cassel                                                 Bremen

Fendek Ján                                       

34           8. 6. 1909                            Kronprinzessin Cecilie                        Bremen

Fendek Čižma Ján                           

30           10. 12. 1909                       Nackar                                                Bremen

Fendek Štefan                                 

31           21. 10. 1903                       Kaiser Wilhelm der Grosse                 Bremen

Fendek Mária                                  

34           19. 9. 1911                          Kaiser Wilhelm der Grosse                Bremen

Fendek Ján                                       

10           19. 9. 1911                          Kaiser Wilhelm der Grosse               Bremen

Fendek Jozef                                   

2             19. 9. 1911                          Kaiser Wilhelm der Grosse                Bremen

Fendek Štefan                                 

1             19. 9. 1911                          Kaiser Wilhelm der Grosse                Bremen

Folkuš Krupa Ján                             

43           21. 11. 1904                       Umbria                                               Liverpool

Frisik Karol                                        

24           25. 10. 1923                       Baltic                                                  Liverpool

Frisik     Anna                                    

30           5. 12. 1929                          Thuringia                                          Hamburg

Gajdoš Michal                                  

18           6. 11. 1902                          Hannover                                          Bremen

Glejdura Michal                              

37           1. 11. 1901                         Koln                                                    Liverpool

Glejdura Jozef                                 

17           21. 2. 1905                          Darmstadt                                         Bremen

Glejdura Štefan                               

25           8. 6 1909                              Kronprinzessin Cecilie                     Bremen

Glejdura Mária                                

22           19. 9. 1911                         Kaiser Wilhelm der Grosse                 Bremen

Havrančík Ján                                   

38           23. 11. 1902                       Main                                                   Bremen

Hazy Uher Ján                                  

36           3. 2. 1901                            Dresden                                            Bremen

Hudak Ján                                         

26           1. 5. 1900                            Friedrich der Grosse                         Bremen

Hudak Michal                                   

27           1. 5. 1900                            Friedrich der Grosse                         Bremen

Hudak Štefan                                   

36           3. 2. 1901                            Dresden                                            Bremen

Hudak Matej                                    

30           2. 8. 1911                            Barbarossa                                       Bremen

Chabiniak Štefan                            

35           23. 3. 1905                          Stuttgart                                            Bremen

Chovan Štefan                                 

35           13. 4. 1930                         Aurania                                               Halifax

Ivan Ján                                              

36           9. 11. 1909                          Kaiser Wilhelm II.                              Bremen    

Janik Štefan                                      

16           8. 11. 1901                          Cassel                                               Bremen

Jurčik Ján                                           

17           6. 11. 1902                          Hannover                                          Bremen

Juričkov Matej                                 

27           19. 12. 1909                       Zieten                                                Bremen

Kalhut Jozef                                      

45           22. 3. 1905                          Breslav                                             Bremen

Kičak Ján                                            

35           11. 10. 1902                       Cassel                                               Bremen

Kondula Matej                                 

30           13. 11. 1905                       Carpathia                                          Fiume

Kopač   Človek Matej                    

22           2. 12. 1901                          Palatia                                              Hamburg

Kopťar Janik Štefan                       

35           21. 11. 1904                       Umbria                                               Liverpool

Korhel Jozef                                     

33           28. 3. 1901                          Grosser Kurfurst                               Bremen

Korhel Štefan                                   

17           21. 2. 1905                          Darmstadt                                         Bremen

Kováč Kubula Ján                            

52           25. 11. 1947                       Neuw Amsterdam                              Rotterdam

Koval Ján                                           

26           3. 4. 1914                            President            Lincoln                  Hamburg

Krojer Štefan                                   

34           2. 12. 1901                          Palatia                                              Hamburg

Kubaloš Rusnak Ján                       

24           15. 7. 1904                          Kaiser Wilhelm der Grosse              Bremen

Kubalos Ján                                       

27           28. 8. 1928                          Marloch                                            Quebec

Kupčo Martin                                   

38           1. 5. 1900                            Friedrich der Grosse                        Bremen

Kupčo Milan                                     

24           11. 11. 1900                       Cap Frio                                            Hamburg

Kupčo Jozef                                      

31           9. 9. 1924                            Olympic                                           Cherbourg

Lapaj Jurčik Ján                               

25           31. 1. 1906                          Kaiser Wilhelm der Grosse              Bremen

Lapaj Matejkov Ján                        

28           31. 1 .1906                          Kaiser Wilhelm der Grosse              Bremen

Malik Michal                                     

39           21. 11. 1909                       Umbria                                              Liverpool

Malik Peter                                       

24           28. 8. 1928                          Marloch                                           Quebec

Marušin Jozef                                  

45           31. 1. 1905                          Ultonia                                             Fiume

Marušin Ján                                       1

8           31. 10. 1902                       Willehad                                             Bremen

Martinko Ján                                    

52           16. 11. 1909                       Kaiser Wilhelm II.                             Bremen      

Matejkov Ján                                   

32           10. 12. 1909                       Neckar                                              Bremen

Mezovsky Matej                            

22           13. 11. 1905                       Carpathia                                          Fiume

Mezovsky Ján                                  

31           31. 1. 1905                          Ultonia                                             Fiume

Milan Štefan                                    

34           8. 11. 1901                         Cassel                                              Bremen

Mravčak Ján                                     

17           27. 3. 1905                          Pretoria                                            Hamburg

Mravčak Mária                                

2             21. 12. 1909                       Kaiser Wilhelm II.                             Bremen          

Mravčak Zuzana                              

24           21. 12. 1909                       Kaiser Wilhelm II.                             Bremen            

Mucha Matej                                   

27           1. 11. 1901                          Koln                                                 Bremen

Nahalka Matej                                 

18           31. 01. 1905                       Ultonia                                              Fiume

Nahalka Andrej                               

39           27. 3. 1905                          Pretoria                                           Hamburg

Nahalka Ján                                      

35           11. 5. 1909                          Kronprinzessin Cecilie                     Bremen

Nahalka Štefan                               

48           24. 3. 1909                          Kaiser Wilhelm der Grosse             Bremen

Nahalka Kostolnik Ján                   

38           27. 11. 1909                       Neckar                                              Bremen

Nahalkova Mária                            

24           8. 6. 1909                            Kronprinzessin Cecilie                    Bremen

Olejar Ján                                          

28           16. 3. 1904                          Kronprinz Wilhelm                          Bremen

Ondrejko Martin                            

26           20. 11. 1902                       Friedrich der Grosse                        Bremen

Ondrejko Anna                               

19           3. 12. 1902                          Main                                                Bremen

Ondrejko Ján                                   

27           3. 6. 1902                            Molyke                                            Hamburg

Ondrejko Štefan                             

17           21. 3. 1905                          Breslau                                           Bremen

Paračka Matej                                 

27           21. 2. 1905                          Darmstadt                                       Bremen

Paračka Štefan                                

33           5. 4. 1905                            Grosser Kurfurst                             Hamburg

Petrof Matitnak Matej                 

41           16. 3. 1907                          Grosser Kurfurst                             Bremen

Pitonak Peter                                   

27           19. 4. 1902                          Cassel                                             Bremen

Pitoňak Matej                                  

33           9. 4. 1902                            Friedrich der Grosse                       Bremen

Pitonak Štefan                                 

28           9. 4. 1909                            Kronprinzessin Cecilie                    Bremen

Praško Jozef                                     

30           28. 3. 1901                          Grosser Kurfurst                              Bremen

Praško Štefan                                  

27           22. 10.1903                         Cassel                                             Bremen

Praško Štefan                                  

12           30. 9. 1921                          Aquitania                                         Cherburg

Praško Ján                                         

17           30. 9. 1921                          Aquitania                                         Cherburg

Remiaš Ján                                        

33           21. 11. 1904                       Umbria                                              Liverpool

Revaj Michal                                     

26           13. 11. 1905                       Carpathia                                          Fiume

Revaj Mária                                      

19           23. 3. 1905                          Stuttgart                                          Bremen

Sakmary Jozef                                 

18           15. 11. 1904                       Ivernia                                              Liverpool

Sakmary Michal                               

48           27. 3. 1905                          Pretoria                                           Hamburg

Scedra Štefan                                  

16           5. 4. 1905                            Grosser Kurfurst                             Bremen

Scedra Ján                                         

45           24. 3. 1909                         Kaiser Wilhelm der Grosse              Bremen

Sedlak Ján                                          

18           31. 10. 1902                       Willehad                                           Bremen

Skokan Ján                                        

37           13. 5. 1903                          Friedrich der Grosse                       Bremen

Slibiščak Martin                               

33           14. 11. 1901                       H.H. Meier                                        Bremen

Slivoš Matej                                      

35           9. 4. 1909                            Kronprinzessin Cecilie                    Bremen

Sluki      Martin                                 

33           8. 11. 1901                          Cassel                                             Bremen

Smola Štefan                                   

18           23. 11. 1902                       Main                                                 Bremen

Smolar Štefan                                  

43           5. 12. 1904                          Ultonia                                             Fiume

Smola Mária                                     

19           11. 11. 1913                       Kaiser Wilhelm II.                              Bremen

Števula Martin                                 

27           28. 3. 1901                          Grosser Kurfurst                              Bremen

Stosil Matej                                      

32           13. 11. 1905                       Carpathia                                          Fiume

Stosil Michal                                     

18           27. 3. 1905                          Pretoria                                            Hamburg

Stosil Žofia                                        

24           13. 7. 1922                          Hanover                                           Bremen

Stosil Ján                                            

27           10. 12. 1909                       Neckar                                              Bremen

Sucharek Ján                                    

28           11. 5. 1909                          Kronprinzessin Cecilie                     Bremen

Sucharek Ján                                    

42           10. 12. 1909                       Neckar                                              Bremen

Suchy Michal                                    

45           9. 4. 1909                            Kronprinzessin Cecilie                     Bremen

Vernarec Martin                             

27           28. 3. 1901                          Grosser Kurfurst                              Bremen

Vernarec Martin                             

28           8. 11. 1901                          Cassel                                              Bremen

Vernarec Ján                                    

25           4. 10.1904                           Bremen                                            Bremen

Vernarec Jozef                                

43           16. 11. 1909                       Kaiser Wilhelm II.                              Bremen              

Zuskin Augustin                               

26           23. 3. 1905                          Stuttgari                                           Bremen

               

Turista

Kalendár podujatí

Sviatok

Meniny má Zina, Dobromír, Hostimil, Hostirad, Hostislav, Hostisvit, Teobald, Dobromíra, Hostimila, Hostislava

Zajtra má meniny Júlia, Juliána, Liana, Rita

Počítadlo prístupov

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:301
TÝŽDEŇ:749
CELKOM:1483067

Logo Fondu na podporu športu

.

Partneri

SMS správy a informácie z webu do telefónu

Logo služby V obrazelogo služby Notifikácie SMS

Kalendár zberu separovaného odpadu

Komunálny odpad sa odváža každú nepárnu stredu v mesiaci.

Elektroodpad:

09. 03. 2024

27. 07. 2024

 

Nebezpečný odpad:

28. 05. - 04. 06. 2024

01. 10. - 07. 10. 2024

Kalendár zberu triedeného odpadu  

Zber nadrozmerného odpadu do veľkoobjemového kontajnera a šatstva (posledný pracovný deň v mesiaci od 15.00 do 17.00 v časti dvor Bory).

 

Virtuálny cintorín

Obec Liptovská Teplička
Liptovská
Teplička
Dedina
roka 2007

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.