Menu
ObecLiptovská Teplička
Obec Liptovská Teplička

Poskytovanie opatrovateľskej služby

 

Názov projektu: Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Liptovská Teplička (10 osôb)

Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí


Kód projektu v ITMS2014+: 312081BHK8

Trvanie: máj 2021 - apríl 2023

Operačný program: Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 8. REACT-EU
Investičná priorita: 13 - Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva
Špecifický cieľ: 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Popis projektu:

V obci Liptovská Teplička je zaznamenaný každoročný nárast počtu starších obyvateľov, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii. Vzhľadom na starnutie populácie sa obec pre obyvateľov, ktorí potrebujú pomoc inej fyzickej osoby, snaží vytvárať podmienky na dostupnosť a udržateľnosť opatrovateľskej služby v domácom prirodzenom prostredí.

Cieľom projektu je podpora a udržateľnosť terénnej opatrovateľskej služby v obci Liptovská Teplička a zabezpečenie zotrvania obyvateľov v ich prirodzenom domácom prostredí. Poskytovaním terénnej opatrovateľskej služby obec predchádza umiestňovaniu starších obyvateľov a obyvateľov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby do pobytových zariadení.

Realizáciou projektu v obci je hlavná aktivita projektu "Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí".

Projekt je zameraný na cieľovú skupinu detí a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytuje sociálna služba - terénna opatrovateľská služba a zamestnancov obce – opatrovateliek. 

Obec počas trvania projektu zamestná 10 opatrovateliek a tie budú poskytovať terénnu sociálnu službu obyvateľom obce Liptovská Teplička, ktorí majú uzatvorenú zmluvu s obcou o poskytovaní opatrovateľskej služby najviac v rozsahu hodín vyplývajúcich z Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Hodnoty merateľných ukazovateľov sú uvedené v časti 10 ŽoNFP.

Výsledok projektu aj po ukončení:

Realizáciou projektu sa naplní hlavná aktivita projektu a  to poskytovanie opatrovateľská služby - terénnej občanom v ich prirodzenom domácom prostredí v obci Liptovská Teplička, ktorá je zameraná na deti a plnoleté FO, ktorým sa poskytujú sociálne služby. Opatrovateľská služba sa bude realizovať v obci Lipt. Teplička v počte 10 opatrovateliek. Podpora a rozvoj opatrovateľskej služby je aj súčasťou Komunitného plánu sociálnych služieb obce.

Obec Liptovská Teplička poskytuje a aj po ukončení projektu bude naďalej poskytovať sociálnu službu - opatrovateľskú službu terénnou formou pre obyvateľov, ktorí o danú službu požiadajú a potrebujú. Realizáciou projektu sa obmedzí umiestňovaniu občanov odkázaných na pomoc inej osoby do zariadení sociálnych služieb a podporí sa ich zotrvanie v domácom prirodzenom prostredí.

 

projektzmluva

Obec

Sviatok

Meniny má Bohuslav, Božislav, Svorad

Zajtra má meniny Kamila

Počítadlo prístupov

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:234
TÝŽDEŇ:1203
CELKOM:1509918

Logo Fondu na podporu športu

.

Partneri

SMS správy a informácie z webu do telefónu

Logo služby V obrazelogo služby Notifikácie SMS

Kalendár zberu separovaného odpadu

Komunálny odpad sa odváža každú nepárnu stredu v mesiaci.

Elektroodpad:

09. 03. 2024

27. 07. 2024

 

Nebezpečný odpad:

28. 05. - 04. 06. 2024

01. 10. - 07. 10. 2024

Kalendár zberu triedeného odpadu  

Zber nadrozmerného odpadu do veľkoobjemového kontajnera a šatstva (posledný pracovný deň v mesiaci od 15.00 do 17.00 v časti dvor Bory).

 

Virtuálny cintorín

Obec Liptovská Teplička
Liptovská
Teplička
Dedina
roka 2007

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.