Menu
ObecLiptovská Teplička
Obec Liptovská Teplička

Dobrovoľný hasičský zbor

História dobrovoľného hasičského zboru Liptovská Teplička

Miestni hasiči tradujú  vzniku od roku 1924. Potvrdením tohto dátumu je zápisnica obecného zastupiteľstva z 9. augusta 1925, podľa ktorej sa na podnet veliteľa dobrovoľných hasičov Michala Orolina obec vyčlenia z rozpočtu finančné prostriedky na opravu motorovej striekačky a vybavenie hasičov potrebným výstrojom. V roku 1926 predložil starosta obce obecnému zastupiteľstvu požiadavku na stavbu hasičskej veže a skladu na sušenie hadíc a uloženie hasičskej výstroje, pretože existujúca hasičská búda bola v tom čase už vo veľmi zlom stave.

Najstarší dochovaný zoznam členov dobrovoľného hasičského zboru je  z roku 1928. Dobrovoľnými hasičmi v obci boli Štefan Kubina, Štefan Milán Čipka, Ján Dratva Fendek, Štefan Chovan, Michal Černohorský, Peter Mezovský ml., Martin Náhalka, Michal Dunajský, Ján Miždoš, Jozef Koptiar, Štefan Jurčík, Ján Fendek Gabaj, Jozef Dunajský Fury, Štefan Zmlak, Štefan Fendek Mucha, Ján Mezovský Kander, Ján Mezovský Letánia, Ján Mezovský Koš, Štefan Precák, Peter Vernarec Vilia, Matej Pajong, Štefan Kováč ml., Martin Dilong, Ján Kubaloš, Ján Malík, Štefan Paračka Kupčík, Martin Korheľ, Štefan Glejdura, Gašpar Maťaškov Mišov, Štefan Ovsiak, Jozef Malík, Michal Paračka Človek, Jozef Štrba stredný, Martin Chovan, Ján Revaj Hudák, Ján Paračka Kolonda, Ján Kostolník, Štefan Fendek, Martin Vernarec Vilia, Štefan Milán ml.

Budova hasičského skladu a strážnice  bola už v tomto období v  dezolátnom stave. Slúžila na uskladnenie hasičského náradia a výstroje a tiež ako sídlo hasičskej stráže počas kosenia sena a žatvy, čo predstavovalo 4 – 5 mesiacov roka. Nová budova mala byť postavená za spolupráce členov zboru, ktorí by vykonali brigádnické práce na stavbe, urbárskej obce, ktorá by dodala potrebné drevo a obec Liptovská Teplička, ktorá by sumou 6 tisíc Kčs prispela na úhradu tesárskych prác. Stavba murovanej hasičskej zbrojnice s vežou v strede obce začala v roku 1934.   

Symbol hasičov- hasičskú zástavu zhotovila v roku 1934 Mária Baherníková.  15. júla 1934 sa v obci uskutočnila slávnosť posvätenia hasičskej zástavy. Množstvo pozvaných hostí, najmä hasičov z okolitých obcí, privítal pri železničnej stanici sprievod tvorený školskou mládežou, mládencami na koňoch a obyvateľov obce. Slávnosť trvala do večera a ukončená bola zábavou v prírode pri stanici. Mládež počas oslavy predviedla v škole nacvičené ľudové piesne a tance.

Hlavnými činnosťami miestnych požiarnikov bolo zdolávať požiare a iné živelné pohromy a nehody, požiarom predchádzať a pre tento účel vychovávať občanov. Popularizovať otázky požiarnej ochrany medzi občanmi, získať ich a pripravovať k aktívnej účasti na vykonávaní požiarnej ochrany. Požiarnici zostavovali domové požiarne prehliadky v obytných domoch a v organizáciách v obci, zvýšenú pozornosť venovali prevencii v rómskej osade. Dozerali na odstraňovanie pri nej zistených nedostatkov, vykonávali žatevné hliadky a nočné protipožiarne stráže. V období žatvy protipožiarne hliadky strážili nielen úrodu, ale aj obec v čase keď obyvatelia pracovali na poliach a lúkach. V najrizikovejších dňoch bola pohotovostná služba z radov občanov i požiarnikov vykonávaná nepretržite cez deň i v noci. Ako zásobárne vody bolo vybudovaných niekoľko tajchov na potokoch, napr. pred Marekom, Matejkom, Janíkom, pri cintoríne i inde. Úlohou požiarnikov bolo udržiavať požiarnu techniku v dobrom technickom stave, aby v prípade požiaru bola okamžite zásahu schopná. Výcviku požiarnikov bola v obci venovaná veľká pozornosť. Spočiatku cvičili vždy v nedeľu popoludní, neskôr i v iných dňoch, začali sa zapájať aj do požiarnických súťaží. Od roku 1964 sa do nich začali zapájať aj ženy, i keď družstvo žien nebolo činné nepretržite. V 80. rokoch bolo činné už aj žiacke požiarnické družstvo fungujúce ako požiarnický krúžok pri škole pod vedením učiteľky Márie Badiarovej.

Výstavbu novej budovy požiarnej zbrojnice začala 1. mája 1982 na mieste bývalých stodôl. Dokončená a slávnostne odovzdaná do prevádzky bola v roku 1984.

Okrem pravidelnej odbornej protipožiarnej činnosti majú miestni hasiči aj bohatú spoločenskú činnosť. Pri príležitosti MDD usporadúvajú ukážku požiarnej techniky, počas obecných folklórnych slávností zabezpečujú reguláciu dopravy a vykonávajú hliadky, čaro a lesk dodávajú náboženským sviatkom, počas veľkonočných sviatkov vykonávajú stráž pri Božom hrobe, zúčastňujú sa sprievodu obcou na sviatok Božieho tela, usporadúvajú Jánske, Štefánske a Silvestrovské zábavy, od roku 2012 usporadúvajú deň otvorených dverí v hasičskej zbrojnici, organizujú ples hasičov, utužujú družbu s hasičským zborom v Dolnej Čermnej.  30. mája 2004 zorganizovali oslavu 80. výročia založenia zboru. Počas oslavy bola vysvätená nová hasičská zástava a soška sv. Floriána, patróna hasičov. Pôvodná zástava z roku 1934 bola uložená na čestné miesto, soška bola inštalovaná vo výklenku na čelnej stene hasičskej zbrojnice.

Dobrovoľný hasičský zbor bol v roku 2014  zaradený do najvyššej  skupiny „A“ podľa novej legislatívy plní povinnosti a úlohy zásahovej jednotky obce. Stal sa hasičskou jednotkou dobrovoľného zboru prvého nasadenia, ktorá je určená na poskytovanie pomoci v oblastiach, kde profesionálny hasičský a záchranný zbor nemá dostatočné plošné pokrytie. Dňa 19. september 2015  sa významne zapísal do histórie dobrovoľných hasičov v Liptovskej Tepličke. V tento deň im odovzdal nové, plne vybavené hasičské auto Iveco Daily minister vnútra SR Róbert Kaliňák. O tri týždne neskôr, a to dňa  4. októbra 2015  opäť zavítal do Liptovskej Tepličky minister vnútra, kde odovzdal dobrovoľným hasičom repasovanú Tatru 148.  

V súčasnosti má Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Teplička 73 členov (23 žien a 50 mužov).

Predseda: Patrik Bachleda

Tel.: +421918076100

 

 

Obec

Kalendár podujatí

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
1
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sviatok

Meniny má Vratislav, Leontín, Milovan, Milovín, Sedrik, Leontína, Milovana

Zajtra má meniny Alfréd, Leonid, Leonídas, Leoš, Ruslan, Alfréda

Počítadlo prístupov

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:211
TÝŽDEŇ:622
CELKOM:1495618

Logo Fondu na podporu športu

.

Partneri

SMS správy a informácie z webu do telefónu

Logo služby V obrazelogo služby Notifikácie SMS

Kalendár zberu separovaného odpadu

Komunálny odpad sa odváža každú nepárnu stredu v mesiaci.

Elektroodpad:

09. 03. 2024

27. 07. 2024

 

Nebezpečný odpad:

28. 05. - 04. 06. 2024

01. 10. - 07. 10. 2024

Kalendár zberu triedeného odpadu  

Zber nadrozmerného odpadu do veľkoobjemového kontajnera a šatstva (posledný pracovný deň v mesiaci od 15.00 do 17.00 v časti dvor Bory).

 

Virtuálny cintorín

Obec Liptovská Teplička
Liptovská
Teplička
Dedina
roka 2007

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.