Menu
ObecLiptovská Teplička
Obec Liptovská Teplička

Zámer prevodu majetku

parcela pozemku registra KN-C č. 579 o výmere 354 m2, druh pozemku – orná pôda, Peter Mezovský

ZVEREJNENÉ  22. 6. 2022

 

Obec Liptovská Teplička zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku zámenou v súlade s § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom zámeny je prebytočný majetok obce,  nehnuteľnosť vo vlastníctve obce Liptovská Teplička nachádzajúca sa v k. ú. Liptovská Teplička:

  • parcela pozemku registra KN-C č. 579 o výmere 354 m2, druh pozemku – orná pôda,

v spoluvlastníctve obce Liptovská Teplička v spoluvlastníckom podiele 1/2, nachádzajúca sa v k. ú. Liptovská Teplička, ktorá je zapísaná na LV č. 2569, ktorá sa zamení za parcelu pozemku registra KN-C č. 580/4 o výmere 105m2, ktorý vznikol odčlenením na základe GP č. 46210261-28/0200 zo dňa 02.06.2022 vyhotoveného Ing. Marekom Mezovským, Rybany 460, Rybany, úradne overeného dňa 09.06.2022,  číslo G1-557/2022 z pozemkov registra:

  • KN-C č. 580/3 o výmere 381 m2, druh pozemku – orná pôda,
  • KN-C č. 580/1 o výmere 1048 m2, druh pozemku – orná pôda,
  • KN-C č. 581 o výmere 343 m2, druh pozemku – orná pôda a
  • KN-C č. 582 o výmere 470 m2, druh pozemku – orná pôda,

vo vlastníctve Ing. Petra Mezovského,  bytom Rybany, občana  SR, ktoré sú zapísané na LV č. 174, s tým, že Ing. Peter Mezovský doplatí rozdiel výmery 72 m2 v dohodnutej výške.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý obec dlhodobo nevyužíva, je v podielovom spoluvlastníctve obce s Ing. Petrom Mezovským v spoluvlastníckom podiele ½ a tento sa nachádza v susedstve s pozemkami ktorých vlastníkom je Ing. Peter Mezovský. Zámenou časti pozemku v spoluvlastníctve obce Ing. Peter Mezovský dosiahne majetkoprávne usporiadaný celok vo svojom vlastníctve a obec týmto zaistí majetkoprávne vysporiadanie pozemkov na mieste budúcej plánovanej cestnej komunikácie v obci Liptovská Teplička.

 

Dátum vloženia: 22. 6. 2022 14:35
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 6. 2022 14:41
Autor: Správca Webu

Samospráva

Sviatok

Meniny má Edmund, Edmunda, Elza

Zajtra má meniny Bibiána, Budimír, Budislav, Budimíra, Viviána

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:198
TÝŽDEŇ:1417
CELKOM:1263804

.

Partneri

SMS správy a informácie z webu do telefónu

..

Kalendár zberu separovaného odpadu

Komunálny odpad sa odváža každú nepárnu stredu v mesiaci.

Elektroodpad: 05. 03. 2022 a 

16. 07. 2022

Nebezpečný odpad:

17. 05. - 24. 05. 2022              08. 11. - 15. 11. 2022

Kalendár zberu triedeného odpadu 

Zber do veľkoobjemového kontajnera (posledný pracovný deň v mesiaci od 15.00 do 17.00 v časti dvor Bory).

 

Natur-pack

Vzdelávanie

Virtuálny cintorín

Obec Liptovská Teplička
Liptovská
Teplička
Dedina
roka 2007

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.